to creep slily, lurk about

listen to the pronunciation of to creep slily, lurk about
Englisch - Türkisch

Definition von to creep slily, lurk about im Englisch Türkisch wörterbuch

sneak
{f} gizlice girmek
sneak
{f} sessizce sokulmak
sneak
süzülmek
sneak
(çaktırmadan bakış) atmak
sneak
{i} sinsi

Tom farkedilmeden sinsice Mary'nin arkasına yaklaştı. - Tom sneaked up behind Mary without being noticed.

Ne kadar sinsi olursan ol, asla kendine sürpriz yapamazsın. - No matter how sneaky you are, you can never surprise yourself.

sneak
gammaz
sneak
muhbir
sneak
{f} sessizce sokul

Tom Mary'nin odaya sessizce sokulduğunu gören tek kişiydi. - Tom was the only one who saw Mary sneak into the room.

sneak
sinsice/gizlice ilerlemek
sneak
şikâyet etmek
sneak
Gizlice: "A sneak preview."
sneak
sinsice hareket etmek
sneak
{f} gammazlamak
sneak
sneak off sıvışmak
sneak
{i} ispiyon
sneak
sürünerek yavaşça ve gizlice savuşmak veya sokulmak
sneak
sneak boat avcıların kullandığı dibi düz ufak kayık
sneak
{f} yürütmek
sneak
{i} alçak
sneak
{f} ispiyonlamak
Englisch - Englisch
{v} sneak
to creep slily, lurk about
Favoriten