to cover with mold, to get underground

listen to the pronunciation of to cover with mold, to get underground
İngilizce - Türkçe

to cover with mold, to get underground teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

earth
toprak

Petrichor - kuru toprağa yağmur düştüğünde dünyevi koku; yağmurdan sonra toprak kokusu. - Petrichor - (noun) the earthy scent when rain falls on dry soil; the smell of earth after rain.

Yaklaşık olarak dünya yüzeyinin üçte biri topraktır. - About one third of the earth's surface is land.

earth
(isim) yeryüzü, toprak, kara, yer, in
earth
şasi kablosu
earth
(Coğrafya) yerküresi
earth
(Jeoloji) yeryuvarı
earth
topraklama hattı
earth
(Otomotiv) elektrikte toprak
earth
hayvan ini
earth
yerküre

Yerküre gezegenlerden bir tanesidir. - The earth is one of the planets.

earth
yer

Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. - In the beginning God created the heaven and the earth.

Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir. - In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth.

earth
dünya

Dünyayı korumanın önemini biliyorlar. - They know the importance of protecting the earth.

Dünya'nın Ay'dan görüntüsü, 20. yüzyılın ikonik resimlerinden birisidir. - The view of the Earth from the Moon is one of the iconic images of the 20th century.

earth
toprak hattı
earth
doğa

Depremler ve seller doğal felaketlerdir. - Earthquakes and floods are natural disasters.

Dünyanın ayı doğal bir uydudur. - The earth's moon is a natural satellite.

earth
toprakla

Tohumları biraz toprakla örtün. - Cover the seeds with a little earth.

earth
toprak,v.toprakla: n.yeryüzü
earth
in/toprak/dünya
earth
(Tıp) Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler
earth
{i} in
İngilizce - İngilizce
{v} earth
to cover with
{v} loom
to cover with
{v} loam
to cover with mold, to get underground