to cognize again

listen to the pronunciation of to cognize again
İngilizce - Türkçe

to cognize again teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

recognize
tanımak

Birinin bilgisinin sınırlarını tanımak önemlidir. - It is important to recognize the limits of one's knowledge.

Satıcılar ve alıcılar anonimdir ve tanımak çok zordur. - Sellers and buyers are anonymous and very hard to recognize.

recognize
(Politika, Siyaset) teşhis etmek
recognize
{f} farkına varmak
recognize
{f} farketmek

Başkalarının hatalarını fark etmek kendi hatlarımızı farketmekten daha kolaydır. - It's easier to recognize other people's mistakes than our own.

recognize
{f} kabul etmek
recognize
{f} itiraf etmek
recognize
{f} tanımak: recognize an old friend eski bir arkadaşı tanımak
recognize
haklı bulmak
recognize
farkında olmak
recognize
söz hakkı vermek
recognize
{f} ayırt etmek
recognize
takdir etmek
recognize
farkına var

Başarısızlığının farkına varmalısın. - You must recognize your failure.

recognize
görmek
recognize
Anımsamak
recognize
{f} söz hakkı tanımak
recognize
(fiil) farketmek, farkına varmak, tanımak, onaylamak, ayırt etmek, kabul etmek, itiraf etmek, takdir etmek, söz hakkı tanımak
İngilizce - İngilizce
recognize
recognize
to cognize again