to be cautious, take care of, avoid

listen to the pronunciation of to be cautious, take care of, avoid
İngilizce - Türkçe

to be cautious, take care of, avoid teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

beware
{f} sakınmak

Yabancılardan sakınmak zorundasınız. - You have to beware of strangers.

beware
{f} çekinmek
beware
korunmak
beware
dikkat etmek
beware
sakın

Taklitlerinden sakının. - Beware of imitations.

Yabancı köpeklerden sakınmalısın. - You must beware of strange dogs.

beware
çok dikkat etmek
beware
(of ile) sakınmak
beware
Dikkat! Sakm ha! Aman!
beware
beware sakın
beware
sakin
to be take
olmak almak
beware
(fiil) sakınmak, kaçınmak, çekinmek
beware
dikkat

Burada yankesicilere dikkat edin. - Beware of pickpockets here.

Yavru horoza dikkat edin. O ısırır. - Beware of the cockerel. It bites.

beware
gözünü açmak
İngilizce - İngilizce
{v} beware
to be cautious, take care of, avoid