to be cautious, take care of, avoid

listen to the pronunciation of to be cautious, take care of, avoid
Englisch - Türkisch

Definition von to be cautious, take care of, avoid im Englisch Türkisch wörterbuch

beware
{f} sakınmak

Yabancılardan sakınmak zorundasınız. - You have to beware of strangers.

beware
{f} çekinmek
beware
korunmak
beware
dikkat etmek
beware
sakın

Aşırı güvenden sakınmalısın. - You should beware of overconfidence.

Kuzu postuna bürünmüş kurttan sakının. - Beware the wolf in sheep's clothing.

beware
çok dikkat etmek
beware
(of ile) sakınmak
beware
Dikkat! Sakm ha! Aman!
beware
beware sakın
beware
sakin
to be take
olmak almak
beware
(fiil) sakınmak, kaçınmak, çekinmek
beware
dikkat

Alıcı dikkatli olsun. - Let the buyer beware.

Burada yankesicilere dikkat edin. - Beware of pickpockets here.

beware
gözünü açmak
Englisch - Englisch
{v} beware
to be cautious, take care of, avoid
Favoriten