to avoid; to take care of; to have a care for

listen to the pronunciation of to avoid; to take care of; to have a care for
İngilizce - Türkçe

to avoid; to take care of; to have a care for teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

beware
{f} sakınmak

Yabancılardan sakınmak zorundasınız. - You have to beware of strangers.

beware
{f} çekinmek
beware
korunmak
beware
dikkat etmek
beware
sakın

Yabancı köpeklerden sakınmalısın. - You must beware of strange dogs.

Taklitlerinden sakının. - Beware of imitations.

beware
çok dikkat etmek
beware
(of ile) sakınmak
beware
Dikkat! Sakm ha! Aman!
beware
beware sakın
beware
sakin
beware
(fiil) sakınmak, kaçınmak, çekinmek
beware
dikkat

Alıcı dikkatli olsun. - Let the buyer beware.

Yavru horoza dikkat edin. O ısırır. - Beware of the cockerel. It bites.

beware
gözünü açmak
İngilizce - İngilizce
beware
to avoid; to take care of; to have a care for