to avoid; to take care of; to have a care for

listen to the pronunciation of to avoid; to take care of; to have a care for
İngilizce - Türkçe

to avoid; to take care of; to have a care for teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

beware
{f} sakınmak

Yabancılardan sakınmak zorundasınız. - You have to beware of strangers.

beware
{f} çekinmek
beware
korunmak
beware
dikkat etmek
beware
sakın

Sessiz bir köpekten ve durgun bir sudan sakının. - Beware of a silent dog and still water.

Taklitlerinden sakının. - Beware of imitations.

beware
çok dikkat etmek
beware
(of ile) sakınmak
beware
Dikkat! Sakm ha! Aman!
beware
beware sakın
beware
sakin
beware
(fiil) sakınmak, kaçınmak, çekinmek
beware
dikkat

Çok dikkat et! Gelen bir araba var! - Beware! There's a car coming!

Burada yankesicilere dikkat edin. - Beware of pickpockets here.

beware
gözünü açmak
İngilizce - İngilizce
beware
to avoid; to take care of; to have a care for