to avoid; to take care of; to have a care for

listen to the pronunciation of to avoid; to take care of; to have a care for
Englisch - Türkisch

Definition von to avoid; to take care of; to have a care for im Englisch Türkisch wörterbuch

beware
{f} sakınmak

Yabancılardan sakınmak zorundasınız. - You have to beware of strangers.

beware
{f} çekinmek
beware
korunmak
beware
dikkat etmek
beware
sakın

Sessiz bir köpekten ve durgun bir sudan sakının. - Beware of a silent dog and still water.

Kuzu postuna bürünmüş kurttan sakının. - Beware the wolf in sheep's clothing.

beware
çok dikkat etmek
beware
(of ile) sakınmak
beware
Dikkat! Sakm ha! Aman!
beware
beware sakın
beware
sakin
beware
(fiil) sakınmak, kaçınmak, çekinmek
beware
dikkat

Burada yankesicilere dikkat edin. - Beware of pickpockets here.

Çok dikkat et! Gelen bir araba var! - Beware! There's a car coming!

beware
gözünü açmak
Englisch - Englisch
beware
to avoid; to take care of; to have a care for
Favoriten