thinness, want of bulk, slightness

listen to the pronunciation of thinness, want of bulk, slightness
İngilizce - Türkçe

thinness, want of bulk, slightness teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

slenderness
{i} narinlik
slenderness
{i} kuvvetsizlik
slenderness
yetersiz olma
slenderness
{i} anca yetme
slenderness
{i} incelik
slenderness
{i} yetersizlik
slenderness
{i} kısıtlı olma
İngilizce - İngilizce
{n} slenderness
thinness, want of bulk, slightness