narinlik

listen to the pronunciation of narinlik
Türkçe - İngilizce
slightness
delicacy of build, slightness; delicate appearance
fragility
slimness, slenderness; delicacy, frailty
tenderness
slenderness
frailty
frailness
slimness
delicacy
petiteness
narin
delicate

The delicate, graceful flowers are in bloom. - Narin, zarif çiçekler çiçek açmış.

Tom was a delicate child. - Tom narin bir çocuktu.

narin
slim

Young girls' desire for slim figures is strong. - Genç kızların narin şekiller için arzusu güçlüdür.

narin
fragile

His paper plane was fragile. - Onun kağıt uçağı narindi.

Flowers are so fragile and so beautiful, that you can't speak about them without poetry or metaphors. - Çiçekler o kadar narin ve güzeldir ki şiirler ve metaforlar olmadan onlar hakkında konuşamazsın.

narin
{s} frail

The elderly woman was frail but feisty. - Yaşlı kadın narin ama alıngandı.

narin
{s} fine
narin
brittle
narin
(Tıp) naris
narin
gracile
narin
slender
narin
willowy
narin
sensitive
narin
petite
narin
tenuous
kolon narinlik derecesi
degree of column slenderness
narin
(person) of delicate build, slight; delicate-looking (thing)
narin
sylphlike
narin
sylphy
narin
slender, slim " yepelek, nazenin; delicate, brittle, fragile, frail
narin
sylphish
narin
slight
narin
fey
narin
subtile
Türkçe - Türkçe
Narin olma durumu
NARİN
(Osmanlı Dönemi) İç oda
NARİN
(Osmanlı Dönemi) f. İnce, zayıf, nazik
narin
İnce yapılı, yepelek, nazenin: "Bir tezgâhta tülbent dokuyan narin bir kıza âşık oldum."- S. F. Abasıyanık. İnce, nazik: "Söğüdün yaprağı narindir narin."- Halk türküsü
narin
İnce yapılı, yepelek, nazenin
narin
Kırgızistan'ın en büyük ve en uzun nehri
narin
İnce, nazik
narinlik