temsil et

listen to the pronunciation of temsil et
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) delegate
(Bilgisayar) impersonate
{f} represented

John represented his class in the swimming match. - John yüzme yarışmasında sınıfını temsil etti.

He represented our company at the conference. - Konferans sırasında şirketimizi temsil etti.

represent

The only reason for the existence of a novel is that it does attempt to represent life. - Bir romanın varlığının tek nedeni hayatı temsil etmek için girişimde bulunmasıdır.

He represented our company at the conference. - Konferans sırasında şirketimizi temsil etti.

temsil et