temsil et

listen to the pronunciation of temsil et
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) delegate
(Bilgisayar) impersonate
{f} represented

Mary represented her team in the competition. - Mary yarışmada takımını temsil etti.

He represented his class at the meeting. - Toplantıda kendi sınıfını temsil etti.

represent

John represented his class in the swimming match. - John yüzme yarışmasında sınıfını temsil etti.

This figure is supposed to represent Marilyn Monroe, but I don't think it does her justice. - Bu figürün Marilyn Monroe'yu temsil ettiği varsayılır, ama onun adaletini temsil ettiğini sanmıyorum.

temsil et