the turning of an object around an axis

listen to the pronunciation of the turning of an object around an axis
İngilizce - Türkçe

the turning of an object around an axis teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

revolution
devrim

Yeni yasalar devrimin tohumlarını ekti. - The new laws sowed the seeds of revolution.

Devrim konseyi strateji planlamak için toplandı. - The revolutionary council met to plan strategy.

revolution
{i} ihtilal

Hükümet, ihtilalle devrildi. - The government was overthrown in a revolutionary coup.

revolution
bir gezegenin güneş etrafında dönmesi
revolution
dönü
revolution
dönüm
revolution
tur
revolution
devir
revolution
devir süresi
revolution
revol
revolution
{i} gezegenin güneş etrafında dönmesi
revolution
{i} köklü değişiklik
revolution
hal ve kıyafetlerin değişmesi
revolution
fikir devrimi
revolution
devre
revolution
(isim) devir, devrim, ihtilal, deveran, köklü değişiklik, gezegenin güneş etrafında dönmesi
İngilizce - İngilizce
revolution
the turning of an object around an axis

  Heceleme

  the turn·ing of an ob·ject a·round an ax·is

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi tırnîng ıv ın ıbcekt ıraun ın äksıs

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈtərnəɴɢ əv ən əbˈʤekt ərˈoun ən ˈaksəs/ /ðiː ˈtɜrnɪŋ əv ən əbˈʤɛkt ɜrˈaʊn ən ˈæksəs/

  Günün kelimesi

  sansculotte