the state of being equal in rank or power

listen to the pronunciation of the state of being equal in rank or power
İngilizce - Türkçe

the state of being equal in rank or power teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

coordination
koordinasyon

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

Tom kötü bir el-göz koordinasyonuna sahiptir. - Tom has poor hand-eye coordination.

coordination
tanzim
coordination
insicam
coordination
eş güdüm
coordination
tutarlılık
coordination
düzenleme
coordination
eşgüdüm
coordination
(Askeri) KOORDİNASYON, EŞGÜDÜM: Bir işle ilgili olan bütün daire ve birliklerin verimli bir çalışma sağlama maksadıyla yaptıkları işbirliği
coordination
{i} uyumlu çalışma

Uyumlu çalışma son derece değerlidir. - Coordination is extremely valuable.

coordination
[n] düzenli olma
coordination
düzenleştirme
coordination
{i} düzen
coordination
{i} bağlantı
coordination
{i} koordinasyon, eşgüdüm, birbirine göre ayarlama
İngilizce - İngilizce
coordination
state of being
Regarding a person's physical condition
state of being
As opposed to mental condition (state of mind), the overall physical condition of a person
the state of being equal in rank or power

  Heceleme

  the state of be·ing e·qual in Rank or po·wer

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi steyt ıv biîng ikwıl în rängk ır pauır

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈstāt əv ˈbēəɴɢ ˈēkwəl ən ˈraɴɢk ər ˈpouər/ /ðiː ˈsteɪt əv ˈbiːɪŋ ˈiːkwəl ɪn ˈræŋk ɜr ˈpaʊɜr/

  Günün kelimesi

  joggle