the state of being contiguous; intimate association; nearness; proximity

listen to the pronunciation of the state of being contiguous; intimate association; nearness; proximity
İngilizce - Türkçe

the state of being contiguous; intimate association; nearness; proximity teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

continent
{i} kıta

Eğer Afrika kıtasına gitmiş olsaydım en güvenli ve en temiz yer neresi olurdu? - If I was going to the African continent where would be the safest and most sanitary place?

Amerika dediğinizde Onun Amerika Birleşik Devletleri ya da her iki Amerika kıtası anlamına gelebileceğini biliyor muydunuz? - Did you know that when you say America, it can mean the USA or the continent of both Americas?

continent
idrarını tutabilen
continent
kendine hakim
contiguity
bitişiklik
continent
anakara

Avrupa'da köleliğin kaldırılması, sonunda Amerikan anakarasına ulaştı. - The abolition of slavery in Europe eventually reached the American continent.

contiguity
{i} yakınlık
contiguity
{i} temas
contiguity
yekpare bir saha veya kütle
contiguity
{i} komşuluk
contiguity
yakınlık/komşuluk
contiguity
(Tıp) kontiguite
continent
(isim) kıta, anakara, avrupa kıtası; britanya ve İrlanda haricindeki avrupa kıtası
continent
ıIımlı
continent
ölçülü
İngilizce - İngilizce
the state of being contiguous; intimate association; nearness; proximity