the skillful and effective interaction of movements

listen to the pronunciation of the skillful and effective interaction of movements
İngilizce - Türkçe

the skillful and effective interaction of movements teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

coordination
koordinasyon

Tom kötü bir el-göz koordinasyonuna sahiptir. - Tom has poor hand-eye coordination.

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

coordination
tanzim
coordination
insicam
coordination
eş güdüm
coordination
tutarlılık
coordination
düzenleme
coordination
eşgüdüm
coordination
(Askeri) KOORDİNASYON, EŞGÜDÜM: Bir işle ilgili olan bütün daire ve birliklerin verimli bir çalışma sağlama maksadıyla yaptıkları işbirliği
coordination
{i} uyumlu çalışma

Uyumlu çalışma son derece değerlidir. - Coordination is extremely valuable.

coordination
[n] düzenli olma
coordination
düzenleştirme
coordination
{i} düzen
coordination
{i} bağlantı
coordination
{i} koordinasyon, eşgüdüm, birbirine göre ayarlama
İngilizce - İngilizce
coordination
the skillful and effective interaction of movements

  Heceleme

  the skill·ful and ef·fec·tive in·ter·ac·tion of movements

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi skîlfıl ınd îfektîv întıräkşın ıv muvmınts

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈskəlfəl ənd əˈfektəv ˌəntərˈaksʜən əv ˈmo͞ovmənts/ /ðiː ˈskɪlfəl ənd ɪˈfɛktɪv ˌɪntɜrˈækʃən əv ˈmuːvmənts/

  Günün kelimesi

  flyleaf