the selection of some incoming information for further processing

listen to the pronunciation of the selection of some incoming information for further processing
İngilizce - Türkçe

the selection of some incoming information for further processing teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

attention
ilgi

Tom ve Mary'nin birlikte konuşmak için çok zamanı yok. Onların çocukları, her zaman onların ilgisini istiyorlar. - Tom and Mary don't have much time to talk together. Their children are always demanding their attention.

Tom her zaman ilgi odağı olmak ister. - Tom always wants to be the center of attention.

attention
özen

Yaptığın şeye özen göster. - Pay attention to what you're doing.

attention
dikkat

Kendi güvenliğine daha fazla dikkat etmelisin. - You should pay more attention to your own safety.

Birçok Avrupalı ​​araştırmacılar on dokuzuncu yüzyılda eski Fars edebiyatı eğitimi almasına rağmen, yeni dünya çağdaş edebiyatımıza dikkat etmiyor. - Although many European researchers have studied ancient Persian literature in the nineteenth century, the new world is not paying attention to our contemporary literature.

attention
{i} ilgilenme

Erkeklerden hiç biri Mary ile ilgilenmedi. - None of the boys paid any attention to Mary.

Tom kısa sürede hiç kimsenin onunla ilgilenmediğini fark etti. - Tom soon realized that no one was paying any attention to him.

attention
hizmet
attention
(Askeri) esas duruş
attention
kayıt
attention
titizlik
attention
dikkat verme

Sürücülerin tafik ışıklarına dikkat vermeleri gerek. - Drivers need to pay attention to the traffic lights.

attention
hazırol yağdayı
attention
{i} kur
attention
{i} iltifat

Kadınlar iltifattan hoşlanırlar. - Women like attention.

Tom Mary'nin iltifatıyla pohpohlandı. - Tom was flattered by Mary's attention.

attention
{i} ask. esas duruş/vaziyet
attention
aşığın sevgilisine gösterdiği ilgi
attention
Attention I Hazır ol I attention span bir kimsenin konu degiştirmeden aynı şeye dikkat edebildiği müddet
attention
meşgul olma
attention
teveccuh
attention
(Askeri) ESAS DURUŞ: Gözler tam ilerde, eller yanlarda, topuklar bitişik, ayak uçları 45 yanlara açık, hazır ve uyanık vaziyette, ayakta dik duruş. At veya araca binmiş, silah taşıyan vesaire şahıslar için de, ayrıca esas vaziyetleri tarif edilmiştir. Bu vaziyette, tam sessizlik ve hareketsizlik esastır. 2. HAZIR OL ! Bu vaziyeti almak için verilen komut
İngilizce - İngilizce
attention
the selection of some incoming information for further processing

  Heceleme

  the se·lec·tion of some in·com·ing in·for·ma·tion for fur·ther processing

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi sılekşın ıv sʌm înkʌmîng înfôrmeyşın fôr fırdhır präsesîng

  Telaffuz

  /ᴛʜē səˈleksʜən əv ˈsəm ˈənˌkəməɴɢ ənˈfôrˈmāsʜən ˈfôr ˈfərᴛʜər ˈpräsesəɴɢ/ /ðiː səˈlɛkʃən əv ˈsʌm ˈɪnˌkʌmɪŋ ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən ˈfɔːr ˈfɜrðɜr ˈprɑːsɛsɪŋ/

  Günün kelimesi

  motile