the selection of some incoming information for further processing

listen to the pronunciation of the selection of some incoming information for further processing
Englisch - Türkisch

Definition von the selection of some incoming information for further processing im Englisch Türkisch wörterbuch

attention
ilgi

Sadece detaylara yakın ilgi göstermelisin. - You must give close attention to the merest details.

Çocuklar benim ilgimi paylaşırlar. - My children share my attention.

attention
özen

Yaptığın şeye özen göster. - Pay attention to what you're doing.

attention
dikkat

Birçok Avrupalı ​​araştırmacılar on dokuzuncu yüzyılda eski Fars edebiyatı eğitimi almasına rağmen, yeni dünya çağdaş edebiyatımıza dikkat etmiyor. - Although many European researchers have studied ancient Persian literature in the nineteenth century, the new world is not paying attention to our contemporary literature.

Dikkatsizlikten,arabasıyla direğe çarptı. - By lack of attention, she hit the post with her car.

attention
{i} ilgilenme

Tom'la ilgilenmekten vazgeçtim. - I stopped paying attention to Tom.

Polis onunla ilgilenmedi. - The policeman paid no attention to him.

attention
hizmet
attention
(Askeri) esas duruş
attention
kayıt
attention
titizlik
attention
dikkat verme

Sürücülerin tafik ışıklarına dikkat vermeleri gerek. - Drivers need to pay attention to the traffic lights.

attention
hazırol yağdayı
attention
{i} kur
attention
{i} iltifat

Kadınlar iltifattan hoşlanırlar. - Women like attention.

Tom Mary'nin iltifatıyla pohpohlandı. - Tom was flattered by Mary's attention.

attention
{i} ask. esas duruş/vaziyet
attention
aşığın sevgilisine gösterdiği ilgi
attention
Attention I Hazır ol I attention span bir kimsenin konu degiştirmeden aynı şeye dikkat edebildiği müddet
attention
meşgul olma
attention
teveccuh
attention
(Askeri) ESAS DURUŞ: Gözler tam ilerde, eller yanlarda, topuklar bitişik, ayak uçları 45 yanlara açık, hazır ve uyanık vaziyette, ayakta dik duruş. At veya araca binmiş, silah taşıyan vesaire şahıslar için de, ayrıca esas vaziyetleri tarif edilmiştir. Bu vaziyette, tam sessizlik ve hareketsizlik esastır. 2. HAZIR OL ! Bu vaziyeti almak için verilen komut
Englisch - Englisch
attention
the selection of some incoming information for further processing

  Silbentrennung

  the se·lec·tion of some in·com·ing in·for·ma·tion for fur·ther processing

  Türkische aussprache

  dhi sılekşın ıv sʌm înkʌmîng înfôrmeyşın fôr fırdhır präsesîng

  Aussprache

  /ᴛʜē səˈleksʜən əv ˈsəm ˈənˌkəməɴɢ ənˈfôrˈmāsʜən ˈfôr ˈfərᴛʜər ˈpräsesəɴɢ/ /ðiː səˈlɛkʃən əv ˈsʌm ˈɪnˌkʌmɪŋ ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən ˈfɔːr ˈfɜrðɜr ˈprɑːsɛsɪŋ/

  Wort des Tages

  hemidemisemiquaver
Favoriten