the regulation of diverse elements into an integrated and harmonious operation

listen to the pronunciation of the regulation of diverse elements into an integrated and harmonious operation
İngilizce - Türkçe

the regulation of diverse elements into an integrated and harmonious operation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

coordination
koordinasyon

Tom kötü bir el-göz koordinasyonuna sahiptir. - Tom has poor hand-eye coordination.

Sana zaten açıklandı: Savaş, disiplin ve koordinasyon gerektirir. - It has already been explained to you: a battle requires discipline and coordination.

coordination
tanzim
coordination
insicam
coordination
eş güdüm
coordination
tutarlılık
coordination
düzenleme
coordination
eşgüdüm
coordination
(Askeri) KOORDİNASYON, EŞGÜDÜM: Bir işle ilgili olan bütün daire ve birliklerin verimli bir çalışma sağlama maksadıyla yaptıkları işbirliği
coordination
{i} uyumlu çalışma

Uyumlu çalışma son derece değerlidir. - Coordination is extremely valuable.

coordination
[n] düzenli olma
coordination
düzenleştirme
coordination
{i} düzen
coordination
{i} bağlantı
coordination
{i} koordinasyon, eşgüdüm, birbirine göre ayarlama
İngilizce - İngilizce
coordination
the regulation of diverse elements into an integrated and harmonious operation

  Heceleme

  the re·gu·la·tion of di·verse elements in·to an in·te·gra·ted and har·mo·ni·ous op·e·ra·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi regyıleyşın ıv dayvırs elımınts întı ın întıgreytıd ınd härmōniıs äpıreyşın

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˌregyəˈlāsʜən əv dīˈvərs ˈeləmənts əntə ən ˈəntəˌgrātəd ənd härˈmōnēəs ˌäpərˈāsʜən/ /ðiː ˌrɛɡjəˈleɪʃən əv daɪˈvɜrs ˈɛləmənts ɪntə ən ˈɪntəˌɡreɪtəd ənd hɑːrˈmoʊniːəs ˌɑːpɜrˈeɪʃən/

  Günün kelimesi

  flyleaf