the quality that renders something desirable or valuable or useful

listen to the pronunciation of the quality that renders something desirable or valuable or useful
İngilizce - Türkçe

the quality that renders something desirable or valuable or useful teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

worth
değer

Bu konu tartışılmaya değer. - That topic is worth discussing.

Bu kitabın okumaya değer olacağını düşünüyor musun? - Do you think this book is worth reading?

worth
değmek
worth
sahibi
worth
değerli

Bir arkadaş az sayıda hazine kadar çok değerlidir. - Few treasures are worth as much as a friend.

Sağlık altından daha değerlidir. - Health is worth more than gold.

worth
kadir
worth
{s} değerinde

Yeni evrak sistemi 4.000$ değerinde. - The new document system is worth $4,000.

Bir resim, bin sözcük değerindedir. - An image is worth a thousand words.

worth
{i} kıymet, değer: It's of very little worth. Kıymeti pek az. Give me five hundred thousand liras' worth of cheese. Bana beş yüz bin liralık
worth
{i} değerli şey
worth
{s} layık

Aota güveninize layık değildi. - Aota was not worthy of your trust.

O kuşkuya layık değildi. - He wasn't worthy of suspicion.

worth
(sıfat) değer, layık, bedel, değerinde
worth
(isim) değer, bedel, değerli şey
İngilizce - İngilizce
worth
the quality that renders something desirable or valuable or useful

  Heceleme

  the qua·li·ty that renders some·thing de·sir·a·ble or va·lu·a·ble or use·ful

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi kwälıti dhıt rendırz sʌmthîng dîzayrıbıl ır välyubıl ır yusfıl

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈkwälətē ᴛʜət ˈrendərz ˈsəmᴛʜəɴɢ dəˈzīrəbəl ər ˈvalyo͞obəl ər ˈyo͞osfəl/ /ðiː ˈkwɑːlətiː ðət ˈrɛndɜrz ˈsʌmθɪŋ dɪˈzaɪrəbəl ɜr ˈvæljuːbəl ɜr ˈjuːsfəl/

  Günün kelimesi

  plenipotentiary