kadir

listen to the pronunciation of kadir
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) her şeye gücü yeten sonsuz kudret sahibi Allah
"Her şeye gücü yeter" anlamında Tanrı'nın sıfatlarından biri
Değer, kıymet
Güçlü, gücü yeter, erkli
Değer, kıymet, itibar
Bir yıldızın parlaklık bakımından bulunduğu basamak
Güçlü, gücü yeter, erkli. "Her şeye gücü yeter" anlamında Tanrı'nın sıfatlarından biri
KADÎR
(Osmanlı Dönemi) Mukaddir. Muktedir. Kudreti mutlak olan ve her hususa muktedir olan. Nihayetsiz kudret sahibi. (Allah C.C.)(İnsan kâinatın ekser envâına muhtaç ve alâkadardır. İhtiyâcâtı âlemin her tarafına dağılmış; arzuları ebede kadar uzanmış. Bir çiçeği istediği gibi, koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedî Cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeğe müştak olduğu gibi, Cemil-i Zülcelâli de görmeğe müştaktır. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyâret etmek için o menzilin kapısını açmağa muhtaç
KADİR
(Osmanlı Dönemi) Bir işi yapmaya gücü yeten. Kudret sâhibi ve herşeye kudreti yeten. Allah C.C
KADİR ALAYI
(Osmanlı Dönemi) Tar: Kadir gecesi padişahların saraydan çıkıp, civardaki camilerden birinde namaz kılmaları münâsebetiyle yapılan merâsim
KADİR GECESİ
(Osmanlı Dönemi) Bak: Leyle-i Kadir
Kadir 1
(Kuran) Doğrusu, Biz, Kuran'ı kadir gecesinde indirmişizdir
Kadir 2
(Kuran) Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
Kadir 3
(Kuran) Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır
Kadir 4
(Kuran) Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler
Kadir 5
(Kuran) O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. *
Kadir Gecesi
Ramazan ayının, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı için kutsal sayılan yirmi yedinci gecesi
kadir olmak
Güçlü olmak, gücü olmak, gücü yetmek
kadir