the quality of being magnificent or splendid or grand

listen to the pronunciation of the quality of being magnificent or splendid or grand
İngilizce - Türkçe

the quality of being magnificent or splendid or grand teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

brilliance
ihtişam
brilliance
fevkalade parlaklık
brilliance
zekâ parlaklığı
grandeur
güzellik
brilliance
{i} deha
brilliance
mükemmellik
brilliance
göz alıcılık
brilliance
harikuladelik
grandeur
görkem
grandeur
büyüklük
brilliance
{i} parlaklık
brilliance
{i} görkem
grandeur
{i} soyluluk
grandeur
{i} kibarlık
grandeur
{i} saltanat
grandeur
(isim) büyüklük, azamet, heybet, ihtişam, görkem, soyluluk, kibarlık, lüks, saltanat
grandeur
{i} heybet
İngilizce - İngilizce
grandeur
splendour
splendor
magnificence
brilliance
the quality of being magnificent or splendid or grand

  Heceleme

  the qua·li·ty of be·ing mag·ni·fi·cent or splen·did or grand

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi kwälıti ıv biîng mägnîfısınt ır splendıd ır gränd

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ magˈnəfəsənt ər ˈsplendəd ər ˈgrand/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ mæɡˈnɪfəsənt ɜr ˈsplɛndəd ɜr ˈɡrænd/