the quality of being magnificent or splendid or grand

listen to the pronunciation of the quality of being magnificent or splendid or grand
Englisch - Türkisch

Definition von the quality of being magnificent or splendid or grand im Englisch Türkisch wörterbuch

brilliance
ihtişam
brilliance
fevkalade parlaklık
brilliance
zekâ parlaklığı
grandeur
güzellik
brilliance
{i} deha
brilliance
mükemmellik
brilliance
göz alıcılık
brilliance
harikuladelik
grandeur
görkem
grandeur
büyüklük
brilliance
{i} parlaklık
brilliance
{i} görkem
grandeur
{i} soyluluk
grandeur
{i} kibarlık
grandeur
{i} saltanat
grandeur
(isim) büyüklük, azamet, heybet, ihtişam, görkem, soyluluk, kibarlık, lüks, saltanat
grandeur
{i} heybet
Englisch - Englisch
grandeur
splendour
splendor
magnificence
brilliance
the quality of being magnificent or splendid or grand

  Silbentrennung

  the qua·li·ty of be·ing mag·ni·fi·cent or splen·did or grand

  Türkische aussprache

  dhi kwälıti ıv biîng mägnîfısınt ır splendıd ır gränd

  Aussprache

  /ᴛʜē ˈkwälətē əv ˈbēəɴɢ magˈnəfəsənt ər ˈsplendəd ər ˈgrand/ /ðiː ˈkwɑːlətiː əv ˈbiːɪŋ mæɡˈnɪfəsənt ɜr ˈsplɛndəd ɜr ˈɡrænd/
Favoriten