the phenomenon of resistance to motion through a fluid

listen to the pronunciation of the phenomenon of resistance to motion through a fluid
İngilizce - Türkçe

the phenomenon of resistance to motion through a fluid teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

drag
{i} direnç
drag
{i} engel
drag
{f} geride kalmak
drag
yük çekmek
drag
(Askeri) deniz demiri
drag
tırmık
drag
(erkeğin giydiği) kadın kıyafeti
drag
sürünmek
drag
(ağ/kanca/vb.ile) dibini yoklamak
drag
çekmek
drag
can sıkıcı şey/kimse
drag
{f} sürüklemek

Onu yataktan dışarıya sürüklemek zorunda kaldım. - I had to drag him out of bed.

Tom'u yatağın dışına sürüklemek zorunda kaldım. - I had to drag Tom out of bed.

drag
kadın
drag
{i} etki
drag
{f} sürüncemede kalmak
drag
sürükle,v.sürükle: n.sürükleme
drag
{i} aptal
drag
{i} 1. sürükleme, çekme. 2
drag
{i} bir nefes
drag
{i} zahmetli şey
İngilizce - İngilizce
drag
the phenomenon of resistance to motion through a fluid

  Heceleme

  the phe·no·me·non of re·sist·ance to mo·tion through a flu·id

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi fınämınän ıv rizîstıns tı mōşın thru ı fluıd

  Telaffuz

  /ᴛʜē fəˈnäməˌnän əv rēˈzəstəns tə ˈmōsʜən ˈᴛʜro͞o ə ˈflo͞oəd/ /ðiː fəˈnɑːməˌnɑːn əv riːˈzɪstəns tə ˈmoʊʃən ˈθruː ə ˈfluːəd/