the orbital motion of a body around its primary

listen to the pronunciation of the orbital motion of a body around its primary
İngilizce - Türkçe

the orbital motion of a body around its primary teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

revolution
devrim

Devrim konseyi strateji planlamak için toplandı. - The revolutionary council met to plan strategy.

Meksika'da bir devrim patlak verdi. - A revolution broke out in Mexico.

revolution
{i} ihtilal

Hükümet, ihtilalle devrildi. - The government was overthrown in a revolutionary coup.

revolution
bir gezegenin güneş etrafında dönmesi
revolution
dönü
revolution
dönüm
revolution
tur
revolution
devir
revolution
devir süresi
revolution
revol
revolution
{i} gezegenin güneş etrafında dönmesi
revolution
{i} köklü değişiklik
revolution
hal ve kıyafetlerin değişmesi
revolution
fikir devrimi
revolution
devre
revolution
(isim) devir, devrim, ihtilal, deveran, köklü değişiklik, gezegenin güneş etrafında dönmesi
İngilizce - İngilizce
revolution
the orbital motion of a body around its primary

  Heceleme

  the or·bit·al mo·tion of a bo·dy a·round its pri·ma·ry

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi ôrbıtıl mōşın ıv ı bädi ıraun îts praymeri

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈôrbətəl ˈmōsʜən əv ə ˈbädē ərˈoun əts ˈprīˌmerē/ /ðiː ˈɔːrbətəl ˈmoʊʃən əv ə ˈbɑːdiː ɜrˈaʊn ɪts ˈpraɪˌmɛriː/

  Günün kelimesi

  sansculotte