the globe we live on, land, mold

listen to the pronunciation of the globe we live on, land, mold
İngilizce - Türkçe

the globe we live on, land, mold teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

earth
toprak

Petrichor - kuru toprağa yağmur düştüğünde dünyevi koku; yağmurdan sonra toprak kokusu. - Petrichor - (noun) the earthy scent when rain falls on dry soil; the smell of earth after rain.

Yağmur sonrası topraktan gelen hoş kokuya petrikor denir. - The scent of earth after rain is called petrichor.

earth
(isim) yeryüzü, toprak, kara, yer, in
earth
şasi kablosu
earth
(Coğrafya) yerküresi
earth
(Jeoloji) yeryuvarı
earth
topraklama hattı
earth
(Otomotiv) elektrikte toprak
earth
hayvan ini
earth
yerküre

Yerküre gezegenlerden bir tanesidir. - The earth is one of the planets.

earth
yer

Su, yeryüzünün yaklaşık %70'ini kaplamaktadır. - Water covers about 70% of the earth.

Dünya hepimizin yaşadığı yerdir. - The earth is where we all live.

earth
dünya

Dünya dönmeyi durdursa,ne olacağını tahmin edersin? - Were the earth to stop revolving, what do you suppose would happen?

Dünya'nın Ay'dan görüntüsü, 20. yüzyılın ikonik resimlerinden birisidir. - The view of the Earth from the Moon is one of the iconic images of the 20th century.

earth
toprak hattı
earth
doğa

Dünyanın tek doğal uydusu aydır. - The only natural satellite of the Earth is the Moon.

Dünyanın uydusu doğal bir uydudur. - Earth's moon is a natural satellite.

earth
toprakla

Tohumları biraz toprakla örtün. - Cover the seeds with a little earth.

earth
toprak,v.toprakla: n.yeryüzü
earth
in/toprak/dünya
earth
(Tıp) Yanmaz birkaç çeşit madeni oksitler
earth
{i} in
İngilizce - İngilizce
{n} earth
the globe we live on, land, mold