the flow of electricity through a conductor

listen to the pronunciation of the flow of electricity through a conductor
İngilizce - Türkçe

the flow of electricity through a conductor teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

current
(Askeri) YÜRÜRLÜKTEKİ; KULLANILMAKTA OLAN; CARİ
current
şu anki

Şu anki pozisyonumdan memnunum. - I am content with my current position.

Ben şu anki işimi bırakmak istiyorum. - I want to quit my current job.

current
(Elektrik, Elektronik) elektrik cereyanı
current
kullanılan
current
yaygın

Eski inanç hala yaygın olarak geçerlidir. - The old belief is still widely current.

current
bugünkü
current
geçerli

Dünyada sonsuzluktan daha korkunç bir şey varsa, o zaman bu muhtemelen benim diploma tezinin geçerli ilerlemesidir. - If there's something more terrifying in the world than eternity, then it's probably the current progress of my diploma thesis.

Eski inanç hala yaygın olarak geçerlidir. - The old belief is still widely current.

current
güncel

Tom raporu güncel bir web sitesinde buldu. - Tom found the report on a current website.

Öğretmen güncel olaylara öğrencilerin dikkatini çekmeye çalıştı. - The teacher tried to interest the students in current events.

current
cari
current
{s} şimdiki

Şimdiki ekonomik kriz için cumhuriyetçi parti suçlanacak mı? - Is the GOP to blame for the current economic crisis?

Şimdiki kız arkadaşımı cimnastik salonunda tanıdım. - I got to know my current girlfriend at the gym.

current
akım

Ben saydam bir göz küresi olurum; ben hiçbir şeyim; Ben her şeyi görürüm; Evrensel varlığın akımları beni dolaşır; Ben Allah'ın parçası ya da parçacığıyım. - I become a transparent eyeball; I am nothing; I see all; the currents of the Universal Being circulate through me; I am part or particle of God.

Elektrik akımı manyetizma oluşturabilir. - An electric current can generate magnetism.

current
içinde bulunulan an dilimi, akım (elektrik), akıntı (su, nehir...)
current
current history bugünün tarihi
current
tutulan
current
(isim) akım, akıntı, cereyan; eğilim
current
current expenses günlük masraflar
current
şimdiki zamana ait
current
revaçta olan
İngilizce - İngilizce
current
flow of electricity through a conductor
electric current
the flow of electricity through a conductor

  Heceleme

  the flow of e·lec·tric·i·ty through a con·duc·tor

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi flō ıv îlektrîsıti thru ı kındʌktır

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈflō əv əˌlekˈtrəsətē ˈᴛʜro͞o ə kənˈdəktər/ /ðiː ˈfloʊ əv ɪˌlɛkˈtrɪsətiː ˈθruː ə kənˈdʌktɜr/

  Günün kelimesi

  paragoge