the differences that occur within the offspring of a particular species

listen to the pronunciation of the differences that occur within the offspring of a particular species
İngilizce - Türkçe

the differences that occur within the offspring of a particular species teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

variation
{i} varyasyon

Tüm diller varyasyonlara tabidir. - All the languages are subject to variations.

Bir cümlenin yüzlerce benzer varyasyonlarını çevirmenin nasıl hissettirdiğini biliyor musun? - Do you know how it feels to translate a hundred similar variations of a sentence?

variation
değişiklik
variation
sapma
variation
çeşit
variation
istihale
variation
değiştirme işi
variation
değişim
variation
Cinsine benzemeyen insan veya hayvan veya bitki
variation
(müzik) çeşitleme, varyasyon
variation
değişme, dönme dönüşme
variation
gökcisminin ortalama yörünge veya devrinin değişmesi
variation
(biyoloji) değişme
variation
variation compass ibrenin en ufak değişikliklerini gösteren pusula
variation
{i} değişme derecesi
variation
{i} değişme; değişiklik
variation
{i} manyetik sapma
variation
(isim) varyasyon, çeşitleme, çeşitlilik, değişim, fark, değişme derecesi, manyetik sapma
variation
tasrif
variation
(Nükleer Bilimler) deşişim
İngilizce - İngilizce
variation
the differences that occur within the offspring of a particular species

  Heceleme

  the differences that oc·cur with·in the off·spring of a par·ti·cu·lar spe·cies

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi dîfrınsız dhıt ıkır wîdhîn dhi ôfsprîng ıv ı pırtîkyılır spişiz

  Telaffuz

  /ᴛʜē ˈdəfrənsəz ᴛʜət əˈkər wəˈᴛʜən ᴛʜē ˈôfˌsprəɴɢ əv ə pərˈtəkyələr ˈspēsʜēz/ /ðiː ˈdɪfrənsəz ðət əˈkɜr wɪˈðɪn ðiː ˈɔːfˌsprɪŋ əv ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈspiːʃiːz/