the condition of being a beggar; also, the class of beggars

listen to the pronunciation of the condition of being a beggar; also, the class of beggars
İngilizce - Türkçe

the condition of being a beggar; also, the class of beggars teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

beginner
{i} acemi

Ben Lojban'da bir acemiyim. - I'm a beginner in Lojban.

Biz acemiyiz ama hızlı öğreniyoruz. - We're beginners, but we learn quickly.

beginner
yeni başlayan

Bu ders kitabı yeni başlayanlar için dizayn edilmiştir. - This textbook is designed for beginners.

Bu kitap yeni başlayanların anlaması için çok kolay İngilizce ile yazılmış. - This book is written in such easy English as beginners can understand.

beginner
(Eğitim) başlangıç düzeyi

Tom sadece bir başlangıç düzeyinde. - Tom is only a beginner.

Berbat Fransızcam için özür dilerim. Ben hala başlangıç düzeyindeyim. - I'm sorry for my terrible French. I'm still a beginner.

begird
kuşatmak
beginner
{i} yeni başlayan kimse
beginner
{i} işe yeni başlayan kimse
beginner
herhangi bir işe yeni başlayan kimse
begird
ihata etmek
begird
çevirmek
begird
{f} sarmak
begird
{f} çevrelemek
begird
{f} etrafını çevirmek
begone
{ü} yıkıl karşımdan (Argo)
the condition of being a beggar; also, the class of beggars