the act of laying out (as by making plans for something)

listen to the pronunciation of the act of laying out (as by making plans for something)
İngilizce - Türkçe

the act of laying out (as by making plans for something) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

layout
{i} düzen

Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır. - Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout.

Enstrüman paneli, çok ergonomik bir düzene sahip. - The instrument panel has a very ergonomic layout.

layout
plan/düzenleme
layout
{i} düzenleme
layout
(Bilgisayar) anahat düzeni
layout
tasarım
layout
(Bilgisayar) anahat
layout
(Bilgisayar,Matbaacılık, Basımcılık) yerleşim planı
layout
(Bilgisayar) yerleşim uluslararası
layout
yapı plan ya da çizimi
layout
kent
layout
bahçe
layout
/vb.yerlerin planlaması
layout
(Nükleer Bilimler) yerleşım planı
layout
{i} örtü
layout
argo ziyafet
layout
(isim) düzenleme, düzen, plan, örtü, kumar masası örtüsü
layout
plan,yerleştirme
layout
(Askeri) MONTAJ ŞEMASI, VAZİYET PLANI
layout
(İnşaat) genel plan, çizim
layout
düzen tasarım
İngilizce - İngilizce
layout
the act of laying out (as by making plans for something)