the act of going, or state of being, before

listen to the pronunciation of the act of going, or state of being, before
İngilizce - Türkçe

the act of going, or state of being, before teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

prevention
(Askeri) ÖNLEME, MEN ETME
prevention
önüne geçme
prevention
(Tıp) prevansiyon
prevention
önleme

10 Eylül dünya intihar önleme günüdür. - September 10 is World Suicide Prevention Day.

Bu hafta yangın önleme haftası. - This week is Fire Prevention Week.

the act of
eyleminin
prevention
{i} korunma

Korunma tedaviden daha iyidir. - Prevention is better than cure.

1967 yılında Kanada'da doğum kontrolü hala yasadışıydı; prezervatif sadece hastalıktan korunmak için satılırdı. - Birth control was still illegal in Canada in 1967; condoms were sold only for the prevention of disease.

prevention
{i} engelleme
prevention
{i} önleyici tedbir

Önleyici tedbir daima en iyi çözümdür. - Prevention is always the best solution.

prevention
önlenme/önleme
prevention
{i} önlem

Bu hafta yangın önleme haftası. - This week is Fire Prevention Week.

10 Eylül dünya intihar önleme günüdür. - September 10 is World Suicide Prevention Day.

İngilizce - İngilizce
prevention
the act of going, or state of being, before