the act of drinking, see draft

listen to the pronunciation of the act of drinking, see draft
İngilizce - Türkçe

the act of drinking, see draft teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

draught
çekim
draught
çizme
draught
dama taşı
draught
çizim
draught
içim
draught
havalandırma
draught
yudum
draught
hava akımı
the act of
eyleminin
draught
{i} tasarı
draught
{i} foroz
draught
{i} cereyan

Kapıyı kapat! Burada bir hava cereyanı var! - Shut the door! There is a draught here!

draught
askere almak
draught
{i} fıçıdan içki çekme
draught
görevlendirmek
draught
{i} müsvedde
draught
{i} taslak

Burada bir taslak var. - There's a draught in here.

draught
taslağını çizmek
draught
{i} çekiş
draught
tasarlamak
İngilizce - İngilizce
{n} draught
the act of drinking, see draft