müsvedde

listen to the pronunciation of müsvedde
Türkçe - İngilizce
draft
roughcast
rough
rough copy
example of something at its worst: insan müsveddesi poor excuse for a human being
rough draft (of a written work)
draught
work sheet
rough copy, draft; typescript
typescript; (typed or handwritten) manuscript (sent to a printer)
slang dopey, simple
{i} manuscript

In 1935 a writer published a book of poetry with funds provided by his mother. In the dedication he thanked all the editors who had rejected his manuscript. - 1935'de bir yazar, annesi tarafından sağlanan fonla bir şiir kitabı yayımlattı. İthaf yazısında, onun kitap müsveddesini kabul etmeyen tüm editörlere teşekkür etti.

He quickly scanned my manuscript. - Müsveddeme hızla göz attı.

typescript
rough draft
matter
worksheet
original
müsvedde kâğıdı
scratch paper
müsvedde defteri
exercise book, notebook
müsvedde defteri notebook
(used for writing quick notes or rough drafts)
müsvedde halinde
roughcast
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) (Seved. den) Temize çekilmek üzere yazılmış şey. İlk yazılan. Acele ile temiz yazılmayan yazı
Yazı taslağı, karalama
(Osmanlı Dönemi) karalama, temize çekilmek üzere yazılan
Bir şeyin kötü benzeri
müsvedde defteri
Karalama defteri
İngilizce - Türkçe

müsvedde teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

müsvedde kağıt
Work sheet
müsvedde