the ability of parts of the body to work together smoothly to perform actions

listen to the pronunciation of the ability of parts of the body to work together smoothly to perform actions
İngilizce - Türkçe

the ability of parts of the body to work together smoothly to perform actions teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

coordination
koordinasyon

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

Sana zaten açıklandı: Savaş, disiplin ve koordinasyon gerektirir. - It has already been explained to you: a battle requires discipline and coordination.

coordination
tanzim
coordination
insicam
coordination
eş güdüm
coordination
tutarlılık
coordination
düzenleme
coordination
eşgüdüm
coordination
(Askeri) KOORDİNASYON, EŞGÜDÜM: Bir işle ilgili olan bütün daire ve birliklerin verimli bir çalışma sağlama maksadıyla yaptıkları işbirliği
coordination
{i} uyumlu çalışma

Uyumlu çalışma son derece değerlidir. - Coordination is extremely valuable.

coordination
[n] düzenli olma
coordination
düzenleştirme
coordination
{i} düzen
coordination
{i} bağlantı
coordination
{i} koordinasyon, eşgüdüm, birbirine göre ayarlama
İngilizce - İngilizce
coordination
the ability of parts of the body to work together smoothly to perform actions

  Heceleme

  the a·bi·li·ty of parts of the bo·dy to work to·geth·er smooth·ly to per·form actions

  Türkçe nasıl söylenir

  dhi ıbîlıti ıv pärts ıv dhi bädi tı wırk tıgedhır smudhli tı pırfôrm äkşınz

  Telaffuz

  /ᴛʜē əˈbələtē əv ˈpärts əv ᴛʜē ˈbädē tə ˈwərk təˈgeᴛʜər ˈsmo͞oᴛʜlē tə pərˈfôrm ˈaksʜənz/ /ðiː əˈbɪlətiː əv ˈpɑːrts əv ðiː ˈbɑːdiː tə ˈwɜrk təˈɡɛðɜr ˈsmuːðliː tə pɜrˈfɔːrm ˈækʃənz/

  Günün kelimesi

  joggle