tendency; character, nature, trait; arrangement, placement

listen to the pronunciation of tendency; character, nature, trait; arrangement, placement
İngilizce - Türkçe

tendency; character, nature, trait; arrangement, placement teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

disposition
eğilim
disposition
(isim) istek, eğilim; yaradılış, yapı, yetenek; düzen, kullanma yetkisi, tahsis, idare, emir, kural
disposition
(Havacılık) elden geçirme
disposition
mizac

Tom'un kötü bir mizacı var. - Tom has a bad disposition.

disposition
dağıtma
disposition
elden çıkarma
disposition
hal
disposition
düzenleme
disposition
(Pisikoloji, Ruhbilim) yatkınlık
disposition
satış
disposition
karakter
disposition
mizaç
disposition
kütük işleme durumu
disposition
{i} satış; elden çıkarma; verme; dağıtma
disposition
tanzim
disposition
{i} kullanma yetkisi
disposition
{i} düzen
disposition
{i} idare
İngilizce - İngilizce
{i} disposition
tendency; character, nature, trait; arrangement, placement