telif

listen to the pronunciation of telif
Türkçe - İngilizce
reconciliation; compilation
writing
telif hakkı
copyright

This book is still copyrighted. - Bu kitabın telif hakkı hâlâ saklıdır.

This story has a copyright. - Bu hikaye bir telif hakkına sahiptir.

telif hakkı ücreti
royalty
telif hakkı
royalty
telif hakkı ile korumak
copyright
telif hakkı ile korunan
copyright

This was a translation of copyrighted material, so I deleted it since copyright owners have the right to control derivative works. - Bu, telif hakkı ile korunan bir materyalin çevirisiydi, bu yüzden telif hakkı sahiplerinin türetilmiş çalışmaları kontrol etme hakkı olduğu için onu iptal ettim.

These and perhaps other sentences need to be removed from the corpus. They are from a copyrighted book. - Bunlar ve belki diğer cümleler derlemeden çıkarılmalı.Onlar telif hakkı ile korunan bir kitaptan.

telif hakkı saklı olan
copyright
telif hakkını saklı tutmak
copyright
telif ücreti
(Hukuk) royalty
telif edilemez
irreconcilable
telif hakkı
(Bilgisayar) copyrights
telif hakkı
(Kanun) author's right
telif hakkı
moral rights
telif hakkı bildirimi
copyright notice
telif hakkı koruması
copyright protection
telif hakları kanunu
(Kanun) copyright law
telif eser original work
(as opposed to a translation)
telif etmek
compile
telif etmek
1. to reconcile (one thing or person) with (another). 2. to compile, put together (a book)
telif hakkı
(yazar) stage rights
telif hakkı
royalty , copyright
telif hakkı bilgisi
(Bilgisayar) copyright information
telif hakkı saklıdır
copyright reserved
telif hakkı uyarısı
(Bilgisayar) copyright warning
telif hakkı yasaları
copyright laws
telif hakkı yılı
(Bilgisayar) copyright year
telif hakkına dair suç
(Kanun) offense related to copyright
telif hakkını bozma
copyright infringement
telif hakkının nakli
(Kanun) transfer of copyright
telif hakkının çalınması
(Ticaret) piracy
telif hakları
(Kanun) authors royalties
telif hakları
(Hukuk) author's royalties
telif haklarının korunması
(Ticaret) ah rights reserved
telif ile korunmayan
nonproprietary
telif müsaadeli
copyleft
telif oranı
(Ticaret) royalty rate
telif ücreti
royalty fees
telif ücreti
publishing royalty
telif ücreti vergisi
(Ticaret) royalty tax
telif ücretleri
royalty fees
telif hakkı
copywrite
telif hakkı
(Avrupa Birliği) author's royalties
Türkçe - Türkçe
Kitap yazma: "Babamın gene o tarihte oynanan bir telif piyesi de o sahnede oynamıştı."- H. F. Ozansoy
Bir eser üzerindeki hak
(Osmanlı Dönemi) eser yazmak·kitap yazmak
Yazma
Kitap yazma
Uzlaştırma
telif hakkı
Telif hakkı, herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesidir. Kısaca, orijinal bir yaratının kopyalanmasına veya kullanılmasına izin verme hakkıdır
telif etmek
Uzlaştırmak
telif etmek
yazmak
telif hakkı
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi, yazar hakkı
KABİLİ TELİF
(Hukuk) Uzlaştırılabilir, bağdaşır
MÜ'TELİF
(Osmanlı Dönemi) (Ülfet. den) Alışan, ülfet eden, alışık
MÜ'TELİF
(Osmanlı Dönemi) Uygun, muvafık, denk
Telif hakkı
royalty
telif