irreconcilable

listen to the pronunciation of irreconcilable
İngilizce - Türkçe
{s} uzlaşmaz

Helen'in forumu bir veya iki fırın eldiveni kullanılıp kullanılmayacağı üzerine uzlaşmaz bir bölünme yaşadı. - Helen's forum experienced an irreconcilable schism over whether to use one or two oven mitts.

uzlaştırılamaz
barıştırılamaz
{i} uzlaşmaz kimse
{i} çoğ. uyuşmayan fikirler
{s} bağdaşmaz
telif edilemez
irreconcilable with
ile uzlaştırılamaz
irreconcilable with
ile uzlastirilamaz
irreconcilability
uzlaşmazlık
irreconcilably
uzlaşmaz şekilde
İngilizce - İngilizce
Unable to be reconciled; opposed; uncompromising
impossible to reconcile; "irreconcilable differences"
impossible to reconcile; "irreconcilable differences
{s} unwilling or unable to compromise, hostile, opposed; incompatible
Not reconcilable; implacable; incompatible; inconsistent; disagreeing; as, irreconcilable enemies, statements
If two things such as opinions or proposals are irreconcilable, they are so different from each other that it is not possible to believe or have both of them. These old concepts are irreconcilable with modern life. = incompatible
{i} person who is unwilling to agree; person who is unwilling to compromise
An irreconcilable disagreement or conflict is so serious that it cannot be settled. an irreconcilable clash of personalities
irreconcilability
The quality of being irreconcilable; irreconcilableness
irreconcilability
{i} unwillingness to reconcile; incompatibility; lack of agreement; opposition, hostility
irreconcilability
The quality or state of being irreconcilable; irreconcilableness
irreconcilably
In an irreconcilable manner; so as to preclude reconciliation
irreconcilably
in an irreconcilable manner, uncompromisingly, incompatibly
irreconcilable