tekerlekçi

listen to the pronunciation of tekerlekçi
Türkçe - İngilizce
wheelwright
wheeler
tekerlek
tyre
tekerlek
wheel

Tom can't ride a bicycle very well yet, so his bicycle has training wheels. - Tom henüz bisiklete çok iyi binemiyor, bu yüzden onun bisikletinin eğitim tekerlekleri var.

His car has no wheels. - Onun arabasının tekerlekleri yok.

tekerlek
tire

Replace the old tires with new ones. - Eski tekerlekleri yenisiyle değiştir.

tekerlek
trindle
tekerlek
wheel of
tekerlek
wheel-shaped
tekerlek
truckle
tekerlek
(küçük) trundle
tekerlek
roller

I think skateboards are usually cheaper than rollerblades. - Kaykayların genellikle tekerlekli patenlerden daha ucuz olduklarını düşünüyorum.

Which do you enjoy more, ice skating or roller skating? - Hangisinden daha çok hoşlanıyorsun, buz pateni mi yoksa tekerlekli paten mi?

tekerlek
slang passive male homosexual, fag, queer
Türkçe - Türkçe
Araba tekerliği yapan kimse
Tekerlek
teker
tekerlek
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
tekerlek
Teker biçiminde olan (şey)
tekerlek
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir çember, teker: "Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan / Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor."- F. N. Çamlıbel
tekerlekçi