tarif etme

listen to the pronunciation of tarif etme
Türkçe - İngilizce
(Ticaret) definition
for directions
(Ticaret) description
depiction
portrayal
portray
tarif etmek
describe

Some feelings are difficult to describe. - Bazı duyguları tarif etmek zordur.

tarif etmek
{f} represent
tarif etmek
{f} define
tarif et
describe

Tom described the problem in detail. - Tom sorunu ayrıntılarıyla tarif etti.

How did you describe the mission to Tom? - Tom'a görevi nasıl tarif ettin?

tarif etmek
delineate
tarif et
depict
tarif et
{f} depicted
tarif et
delineate
tarif etmek
to descripe, to define
tarif etmek
be descriptive of
tarif etmek
to define, to describe
tarif etmek
portray
tarif etmek
1. to describe. 2. to define
Türkçe - Türkçe

tarif etme teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Tarif etmek
(Osmanlı Dönemi) TAHDİD
tarif etmek
Tanımlamak
tarif etme