tamamla

listen to the pronunciation of tamamla
Türkçe - İngilizce
complete

Let's complete this picture quickly. - Haydi bu resmi çabucak tamamlayalım.

Let's complete this picture quickly. - Çabucak bu resmi tamamlayalım.

finish off
fulfill
follow through
consummate
followthrough
completing

He had a share in completing the job. - O, işi tamamlamada pay sahibi oldu.

I'm not completing your assignments. - Ben senin ödevlerini tamamlamıyorum.

completed

Tom completed the mission. - Tom misyonunu tamamladı.

I completed the university course comfortably. - Üniversite sürecini rahatlıkla tamamladım.

tamamlamak
{f} complete

He needed more time to complete the task. - Görevi tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyacı vardı.

The project will require 2000 man-hours to complete. - Proje tamamlamak için 2000 adam-sat gerektiriyor.

tamamlamak
{f} do
tamamlamak
fulfill
tamamlamak
to complete, finish; to make (something) complete or whole, fill in (the gap, the missing parts); to complement
tamamlamak
take up
tamamlamak
fill in
tamamlamak
implement
tamamlamak
{f} complement
tamamlamak
{f} consummate
tamamlamak
(Kanun) conclude
tamamlamak
make up
tamamlamak
make something up
tamamlamak
dispose of
tamamlamak
topping up
tamamlamak
cap
tamamlamak
piece together
tamamlamak
round out
tamamlamak
(Dilbilim) polish off
tamamlamak
follow through
tamamlamak
be completed
tamamlamak
carry
tamamlamak
round up
tamamlamak
supply
tamamlamak
carry through
tamamlamak
finish off
tamamlamak
carry out
tamamlamak
go through with
tamamlamak
catch up on

Tom is always sleeping in class. It almost seems like he goes to school just to catch up on his sleep. - Tom her zaman sınıfta uyuyor. Neredeyse o sadece uykusunu tamamlamak için okula gidiyor gibi görünüyor.

tamamlamak
crown
tamamlamak
finalising
tamamlamak
carry sth out
tamamlamak
caught up
tamamlamak
round off
tamamlamak
supplement
tamamlamak
to complete, to consummate, to complement; to finish
tamamlamak
bring to completion
tamamlamak
integrate
tamamlamak
work off
tamamlamak
clear up
tamamlamak
(Hukuk) fulfil
tamamlamak
button up
tamamlamak
finish

We must work hard to finish this task before Friday. - Bu görevi Cuma gününden önce tamamlamak için çok çalışmalıyız.

Fadil has returned to the construction site to finish all the job there. - Fadıl oradaki bütün işi tamamlamak için şantiyeye geri döndü.

tamamlamak
finalize
tamamlamak
perfect
tamamlamak
eke out
tamamlamak
serve out
tamamlamak
work up
tamamlamak
(deyim) carry sth. out
Türkçe - Türkçe

tamamla teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Tamamlamak
tamlamak
Tamamlamak
(Osmanlı Dönemi) TATRİM
tamamlamak
Bitirmek: "Bu, otuz yaşına gelmeden altmışını tamamlamış sıska bir gençti."- Ö. Seyfettin
tamamlamak
Eksiksiz, tamam duruma getirmek, bütünlemek
tamamlamak
Bitirmek
tamamlamak
Eksiksiz, tamam duruma getirmek, bütünlemek: "... sen hele yarın şu sendekileri ver, üstünü bankadan alır tamamlarız."- A. İlhan
tamamla