takdiri

listen to the pronunciation of takdiri
Türkçe - İngilizce
(Politika, Siyaset) arbitrary
takdir
appreciation

I wish to express my deep appreciation for your kindness. - Senin nezaketin için derin takdirimi ifade etmek istiyorum.

Words can't express my appreciation. - Sözler benim takdirimi ifade edemez.

takdir
{i} admiration
takdiri ilahi
Predestination, providence
takdiri açıklamak
cite
takdiri ilahi
dispensation, predestination
takdiri ilâhi
Providence

As luck would have it, Providence was on my side. - Şans eseri, takdiri ilahi benden yanaydı.

takdiri ilâhi
predestination
takdir
appreciate

Here, everybody feels respected and appreciated. - Burada, herkes saygı duyar ve takdir edilir.

It is not so difficult to appreciate good music. - İyi müziği takdir etmek hiç de zor değildir.

takdir
{i} estimate
takdir
opinion
takdir
commendation

Tom received a commendation for bravery for rescuing a woman from a burning house. - Tom yanan bir evden bir kadını kurtarmak için olan cesareti için bir takdirname aldı.

kıymet takdiri
(Ticaret) evaluation
kıymet takdiri
(Ticaret) appraisement
takdir
esteem
takdir
(Ticaret) judgement

I will leave it to your judgement. - Onu senin takdirine bırakacağım.

takdir
homage
takdir
extolment
takdir
eventuality
takdir
approbation
takdir
tribute
takdir
plaudit
takdir
{i} discretion

Parental discretion is advised. - Ebeveyn takdir yetkisi tavsiye edilir.

I appreciate your discretion. - Tedbirini takdir ediyorum.

takdir
appreciates

I hope Tom appreciates all this. - Tom'un bunun hepsini takdir edeceğini umuyorum.

Tom appreciates everything that Mary has done for him. - Tom Mary'nin onun için yapmış olduğu her şeyi takdir ediyor.

takdir
to be appreciated
takdir
appreciative of
takdir
appreciation of
takdir
case

Push this button in case of fire! - Yangın olduğu takdirde bu butona bas!

You'll have to take his place in case he can't come. - Gelemediği takdirde, onun yerini almak zorunda kalacaksınız.

takdir
appreciated for
allah'ın takdiri
Providence
allah'ın takdiri
predestination
cezanın takdiri
determination of punishment
emlak takdiri
(Ticaret) cadastral valuation
hasar takdiri
(Ticaret) insurance appraisal
takdir
{i} recognition
takdir
predestination, fate; appreciation, admiration; estimate; understanding; case
takdir
rating
takdir
individual judgment, discretion; law judicial discretion
takdir
the will of God, fate; God's foreordaining (something); predestination
takdir
appreciation, recognition of the worth, merit, or importance of (someone, something)
takdir
estimation
takdir
appreciation, understanding fully, being fully sensible of
takdir
{i} regard
takdir
estimating the worth of, evaluating, valuing, setting a value on; appraising (the worth) of; assessing (the worth) of
takdir
approval, commendation, applause
takdir
foreordain
Türkçe - Türkçe

takdiri teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

TAKDİRÎ
(Osmanlı Dönemi) İtibarî
TAKDİRÎ
(Osmanlı Dönemi) Farazî
TAKDİRÎ
(Osmanlı Dönemi) Kaderden olan. Takdir-i İlâhîye ait ve müteallik olan
TAKDİRÎ
(Osmanlı Dönemi) Gr: Yazılı olmayıp var bilinen mâna veya kelime. Bak: Mukadder
TAKDİR
(Osmanlı Dönemi) Öyle saymak
TAKDİR
(Osmanlı Dönemi) Kıymet vermek. Değerini, kıymetini, lüzumunu anlamak
TAKDİR
(Osmanlı Dönemi) Kader
TAKDİR
(Osmanlı Dönemi) Düşünmek
takdir
Değer biçme
takdir
Beğenme, beğenip belirtme, değer verme
takdir
(Osmanlı Dönemi) kıymet vermek; değerini, lüzumunu anlamak; İzn-i ilâhî ile bir nizam verilmesi
takdir
Takdirname
takdir
Anlama
takdir
Tanrı'nın uygun görmesi, Tanrı'nın isteği, kader
takdir
Tanrı'nın uygun görmesi, Tanrı'nın isteği, kader: "Takdirle yazılan tedbirle bozulmaz."- Atasözü. (bu, şu, o gibi gösterme sıfatlarıyla birlikte kalma durumunda kullanıldığında) "O durumda, böyle olunca" anlamlarında durum veya şart anlatır: "Bu takdirde, hem kendilerini hem de milleti iğfal etmiş olurlar."- Atatürk
takdir
Beğenme, beğenip belirtme, değer verme: "... herkesin takdirini kazanarak yükselmek ümidi bizi işimizin başına koşturuyor."- Ş. Rado
takdir
Kitle iletişim araçlarında izlenme oranı
takdir
"O durumda, böyle olunca" anlamlarında durum veya şart anlatır
takdir
Değer biçme, reyting
takdir
Bir şeyin değerini, önemini, gerekliliğini anlama
takdiri