kıymet vermek; değerini, lüzumunu anlamak; i̇zn-i ilâhî ile bir nizam verilmesi

listen to the pronunciation of kıymet vermek; değerini, lüzumunu anlamak; i̇zn-i ilâhî ile bir nizam verilmesi
Türkçe - Türkçe

kıymet vermek; değerini, lüzumunu anlamak; i̇zn-i ilâhî ile bir nizam verilmesi teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

kıymet vermek; değerini, lüzumunu anlamak; İzn-i ilâhî ile bir nizam verilmesi
(Osmanlı Dönemi) takdir
kıymet vermek; değerini, lüzumunu anlamak; i̇zn-i ilâhî ile bir nizam verilmesi

    Heceleme

    kıy-met ver-mek; de-ğe-ri-ni, lü-zu-mu-nu an-la-mak; i̇z-n-i ilâ-hî i-le bir ni-zam ve-ril-me-si

    Günün kelimesi

    lee