takdirname

listen to the pronunciation of takdirname
Türkçe - İngilizce
Türkçe - Türkçe
Yapılan bir işin beğenildiğini belirtmek amacıyla verilen yazılı belge
takdir
(Osmanlı Dönemi) MÜKÂFAT
TAKDİRNAME
(Osmanlı Dönemi) f. Bir işin beğenildiğine ve istihsan edildiğine dâir alâkadarların imzasını taşıyan yazı. Beğenildiğine dair yazılı kâğıt
takdirname