strong, vigorous, robust, having the nerves affected or diseased

listen to the pronunciation of strong, vigorous, robust, having the nerves affected or diseased
İngilizce - Türkçe

strong, vigorous, robust, having the nerves affected or diseased teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

nervous
{s} asabi

Çok asabi ve her zaman huzursuz. - She is very nervous and is always ill at ease.

Tom'un niçin çok asabi olduğunu bilmiyorum. - I don't know why Tom is so nervous.

nervous
{s} sinirli

Sinirli bir kişi bu iş için uygun olmaz. - A nervous person will not be fit for this job.

Tom çok sinirli gibi görünüyor. - Tom looks like a nervous wreck.

nervous
{s} gergin

Yarınki sınav hakkında gergin olmamalısın. - You mustn't be nervous about tomorrow's exam.

O bu konuda gergin olabilir. - He is nervous about it.

nervous
{s} sinir

Sinirli insanlar başlarını kaşırlar. - Nervous people will scratch their heads.

Sinirli bir kişi bu iş için uygun olmaz. - A nervous person will not be fit for this job.

nervous
{s} ürkek

Tom'un ürkekliği fark edilebiliyordu. - Tom's nervousness was noticeable.

Tom gerçekten utangaç ve ürkekti. - Tom was really shy and nervous.

nervous
endişeli

Tom biraz sinirli ve endişeli görünüyor. - Tom looks somewhat nervous and apprehensive.

nervous
{s} sinirsel

Yeni çocuğun sinirsel bir kekemeliği vardı. - The new boy had a nervous stammer.

nervous
asabiyet

Tom asabiyetini saklamaya çalıştı. - Tom tried to hide his nervousness.

nervous
sinirlere ilişkin
nervous
heyecanlı

Tom sinirli ve heyecanlı. - Tom is nervous and excited.

Ben kaygılı ve heyecanlıyım. - I'm nervous and excited.

nervous
nevrasteni nervous impulse tıb
nervous
asabi tembih
nervous
(Tıp) Sinire ait, nervosus
nervous
sinirde uyarma
nervous
nervous prostration sinir argınlığı
nervous
çekingen
İngilizce - İngilizce
{a} nervous
{a} nervy
strong, vigorous, robust, having the nerves affected or diseased