asabiyet

listen to the pronunciation of asabiyet
Türkçe - İngilizce
short temper
irritability, pepperiness
nervousness, irritability
nervous

Tom tried to hide his nervousness. - Tom asabiyetini saklamaya çalıştı.

relationship
nervosity
tension
feverish
flutter
fever
choler
Türkçe - Türkçe
Sinirlilik, asabi yapılı olma
(Osmanlı Dönemi) sinirlilik, aşırı gayret, iman ve İslâmiyeti, kendi akrabasını, vatanını veya milletini savunma gayreti, hamiyyet
asabiyet