smooth; polished

listen to the pronunciation of smooth; polished
İngilizce - Türkçe

smooth; polished teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

polite
nazik

Tom beş dil konuşuyor ama onların hiçbirinde nasıl nazik olunacağını bilmiyor. - Tom speaks five languages, but doesn't know how to be polite in any of them.

O ona karşı nazik değildi. - She wasn't polite to him.

polite
{s} kibar

Yaşlılarınıza karşı kibar olmalısınız. - You must be polite to your elders.

Konuşurken birinin sözünü kesmek kibarlık değildir. - It is not polite to interrupt someone while he is talking.

polite
kibar/terbiyeli/nazik
polite
incelik

Bana hemen yanıt yazması inceliktir. - It is polite of her to write me back at once.

polite
yüksek seviyede
polite
rikkatli
smooth, polished
Parlak pürüzsüz
polite
politenessnezaket
polite
{s} ince

Japonlar genellikle incedirler. - Japanese people in general are polite.

Bana hemen yanıt yazması inceliktir. - It is polite of her to write me back at once.

polite
kibarlık

Senin bana hemen yanıt yazman kibarlık. - It is polite of you to write me back at once.

Tom onun akşam yemeği için yaptığını beğendiğini söyledi fakat o sadece kibarlık yapıyordu. - Tom said he liked what she had made for dinner, but he was only being polite.

polite
{s} terbiyeli

Bu sınıftaki tüm çocuklar çok terbiyelidir. - All the children in this class are very polite.

polite
politelynezaketle
İngilizce - İngilizce
polite
smooth; polished