smoke

listen to the pronunciation of smoke
İngilizce - Türkçe
{f} sigara içmek

Tom yasal olarak sigara içmek için yeterince büyüdüğünden beri sigara içmedi. - Tom hasn't smoked since he was old enough to legally smoke.

Burada sigara içmek yasaktır. - It's not OK to smoke here.

duman

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. - There is no smoke without fire.

Elektronik sigaradan çıkan duman miktarı hiç fena değil. - The amount of smoke that comes out of an electronic cigarette isn't bad at all.

{i} sigara

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

Eşi, bir baca gibi sigara içiyor. - Her husband smokes like a chimney.

{i} duma

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. - Where there's smoke there's fire.

Elektronik sigaradan çıkan duman miktarı hiç fena değil. - The amount of smoke that comes out of an electronic cigarette isn't bad at all.

{f} tüt

Tütsülenmiş istiridye sever misin? - Do you like smoked oysters?

Tütün dumanı kanser yapıcıdır. - Tobacco smoke is productive of cancer.

(Askeri) SİSLEMEK: Sis mühimmatı ile işaret veya perdeleme sisi meydana getirmek
{f} sigara iç

O, sigara içmek için durdu. - She stopped to smoke.

Burada sigara içilmez. - It's not OK to smoke here.

{i} k.dili. sigara
smoke bomb sis bombası
füme

Tom sarı hardallı kraker üzerinde füme sardalya yemeyi sever. - Tom likes to eat smoked sardines on crackers with yellow mustard.

(Arılık) körüklemek
(Kimya) asen
islemek
sislendirmek
{f} sigara içmek; (sigara, pipo, puro, afyon v.b.'ni) içmek
sislemek
içmek

Sigara içmek istiyorsan, dışarı çıkmalısın. - You must go outside if you want to smoke.

Çok fazla sigara içmek sağlık için iyi değil. - It is not good for the health to smoke too much.

dumanlamak
dumanı geri vermek
dumana tutmak
(çilim/pipo/esrar/vb.) çekmek
çilim
tütmek
(çilim) çekme
puro

Onun purosundan bir duman halkası havaya doğru uçtu. - A ring of smoke floated from his cigar into the air.

O, öğle yemeğinden sonra bir puro içti. - He smoked a cigar after lunch.

(balık/et/vb.) tütsülemek
(deyim) (Argo) Birini silahla öldürmek

Someone got smoked last night.

{i} tütme
duman gibi toz çıkarmak
{f} is yapmak
{i} sigara içme

Hararetli bir tartışmadan sonra,uzlaşma sağlandı.Sigara içme köşesinde sigara içenlerin sigara içmesine izin verilecek. - After a heated discussion, a compromise was adopted. Smokers will be allowed to smoke in the smoking corner.

Büyüyünceye kadar sigara içmemelisin. - You must not smoke till you grow up.

gün ışığına çıka
{f} tütsülemek
tutun
{i} afyon
öfkelenmek
smoke out gizlenmiş bir adam veya işi meydana çıkarmak
{f} tüttürmek
{i} tüttürme
{i} duman tabakası
duman rengi
duman tütmek
kullanmak

Sigara kullanmak yasaktır. - It is forbidden to smoke.

duman çıkma
sigarasız
smoke out
dumana boğmak
smoke out
dumanlamak
smoke out
ortaya çıkarmak
smoke out
duman yapmak
smoke agent
(Askeri) sis maddesi
smoke blanket
(Askeri) sis örtüsü
smoke detector
yangın dedektörü
smoke grenade
(Askeri) sis el bombası
smoke haze
(Askeri) pus
smoke pot
(Askeri) sis kutusu
smoke tree
kotinus
smoke alarm
duman alarmı
smoke bomb
sis bombası
smoke coloured
duman rengi
smoke coloured
füme
smoke flue
duman arnası
smoke like a chimney
baca gibi tüttürmek
smoke opium
tiryak çekmek
smoke out
gün ışığına çıkarmak
smoke screen
duman perdesi
smoke screen
sis perdesi
smoke a joint
esrar içmek
smoke a joint
duman ortak
smoke and mirror
duman ve ayna
smoke and mirrors
Saptırma, kandırmaca, göz boyama. Bir kavram veya olayın yanlış yönlendiren, sahte veya en azından gerekli tüm bilgileri içermeyen bir açıklama veya tanımı için kullanılan bir deyimdir

“You could develop a web application at least ten times faster with Rails than you could with a typical Java framework...” While this is impressive, ‘real’ web developers know that this is smoke and mirrors. ‘Real’ applications aren’t as simple as that.

smoke detector
Duman dedektörü
smoke eater
İtfaiyeci
smoke flue
duman kanalı
smoke free
Sigara içilmeyen, dumansız
smoke free area
Sigara içmenin yasak olduğu alan, dumansız hava sahası
smoke hood
Duman maskesi
smoke inhalation
duman zehirlenmesi
smoke s.o./an animal out
içinde bulunduğu yeri dumanla doldurarak birini/bir hayvanı dışarı çıkarmak
smoke signal
Duman işareti, dumanla verilen işaret
smoke someone
(deyim) Duman etmek, alt etmek, yenmek
smoke test
ilk işletim denemesi, duman denemesi
smoke the pipe
(deyim) (smoke the pipe of peace with somebody) Biriyle dostluk çubuğu tüttürmek
smoke the pipe
boru duman
smoke tube
duman tüp
smoke weed
duman ot
smoke-filled
duman dolu
smoke-free
dumansız
smoke-free air space
dumansız hava sahası
smoke agent
(Askeri) SİS MADDESİ: Kimyasal veya fiziksel hassalarıyla bir perdeleme (screening) veya işaret sisi meydana getiren madde
smoke alarm device
duman alarm cihazı
smoke ammunition (projectile)
(Askeri) sis mermisi
smoke and flash defilade
(Askeri) ALEV İRTİFASI: Top ve duman ve alevini düşman gözünden gizleyen engel yüksekliği
smoke ball
{i} duman bombası
smoke ball
{i} sis bombası
smoke blanket
(Askeri) SİS ÖRTÜSÜ: Dost bölgeleri, düşmanın hava gözetlemesine ve görerek nokta bombardımanına (precision bombing) karşı korumak için bu bölgeler üzerinde ve etrafında; taarruz eden uçakları hava savunma ateşinden korumak için düşman bölgeler üzerinde meydana getirilen koyu sis tabakası. Sis örtüleri; düşmanın aydınlatma vasıtaları kullanarak yapacağı gözetlemeli taarruzu önlemek için, geceleyin de yapılır. Sis safhaları için bak. "phases of smoke"
smoke bomb
(Askeri) SİS BOMBASI: Yerde veya havada paralandığı zaman sis yapan ve işaretleşmek ya da mahdut bir sahada sis perdesi veya sis örtüsü yapmak için kullanılan bomba
smoke bomb
duman bombası

Hükümet aslında skandalı örtbas etmede başarılı oluncaya kadar hâlâ kaç tane duman bombası atılmak zorunda? - How many smoke bombs still have to be thrown until the government actually succeeds in covering up the scandal?

smoke box
duman sandığı
smoke candle
(Askeri) SİS MUMU: Sis yağının (fog oil) buharlaşmasıyla sis meydana getiren mühimmat. Bak. "smoke pot"
smoke cartridge
(Askeri) duman fişeği
smoke cloud
(Askeri) sis bulutu
smoke cloud
(Askeri) SİS BULUTU: İnce sıvı damlalar veya katı parçacıklar şeklinde kimyasal harp maddelerinden mürekkep bir bulut. Bu bulut, hava ve buhar halinde bir kimyasal harp maddesi karışımı olan gaz bulutundan (gas cloud) farklıdır
smoke consumer
sigara tiryakisi
smoke consumer
sigara tüketicisi
smoke curtain
(Askeri) SİS PERDESİ: Düşman kara gözetlemesine engel olmak üzere, dost ve düşman kıta ve tesisleri arasında meydana getirilen düşey sis örtüsü
smoke defilade
(Askeri) DUMAN SÜTRE YÜKSEKLİĞİ: Bir silahın alev ve dumanın düşmanı gözetlemesinden saklayan engel yüksekliği
smoke dried
tütsülenmiş
smoke fish
(Hayvan Bilim, Zooloji) tütün balığı
smoke flue
duman tahliye kanalı
smoke generator
(Askeri) SİS CİHAZI: Bak. "mechanical smoke generator"
smoke generator
(Askeri) sis cihazı
smoke grenade
(Askeri) SİS EL BOMBASI: Vuruş veya infilakı müteakip yoğun dumanlı bir kimyasal harp maddesi çıkaran küçük el bombası
smoke grey
dumanrengi
smoke hash
ot yemek
smoke hash
esrar çekmek
smoke haze
(Askeri) PUS, HAFİF SİS: Sıhhatli düşman gözetlemesini ve ateşini önleyecek; fakat dost harekatına engel olmayacak kadar az yoğunlukta, dost tesisler üzerinde meydana getirilen hafif sis tabakası. Bu sisin yoğunluğu, tabii hafif sisinkine eşittir
smoke helmet
duman maskesi
smoke indicator
duman göstergesi
smoke inhalation
(Tıp) duman solunması
smoke leakage
duman sızıntısı
smoke like a chimney
(deyim) fosur fosur sigara içmek
smoke like a chimney
(deyim) baca gibi sigara içmek
smoke like a chimney
baca gibi sigara tüttürmek
smoke limiter
duman sınırlayıcı
smoke mask
duman maskesi
smoke noisily
fosur fosur içmek
smoke number
is sayısı
smoke number
duman sayısı
smoke obscuration
duman opaklığı
smoke one's pipe
çubuğunu tüttürmek
smoke operation
(Askeri) sisleme harekatı
smoke operation
(Askeri) sisleme faaliyeti
smoke operations
(Askeri) SİSLEME FAALİYETİ, SİSLEME HAREKATI: Faaliyetlerin gözetlenmesine veya hayati bölgelerin tespitine engel olmak için sis kullanılması
smoke opium
afyon çekmek
smoke periscope
duman göstergesi
smoke pipe
(İnşaat) duman borusu
smoke point
(Gıda) dumanlanma noktası
smoke pot
(Askeri) SİS KUTUSU: Bir sis karışımını yakmak suretiyle yoğun bir sis meydana getiren, kova veya saksı biçiminde bir mühimmat. Bak. "smoke candle"
smoke preventer
(İnşaat) duman kesici
smoke projectile
(Askeri) sis mermisi
smoke projectile
(Askeri) SİS MERMİSİ: Serbest bırakıldığı, çarptığı veya paralandığı zaman sis meydana getirir bir maddesi bulunan mermi. Buna (smoke shell) de denir
smoke reservoir
duman haznesi
smoke rifle grenade
(Askeri) sis tüfek bombası
smoke rifle grenade
(Askeri) SİS TÜFEK BOMBASI: Bak. "smoke projectile"
smoke s.o./an animal
içinde bulunduğu yeri dumanla doldurarak birini/bir hayvanı dışarı çıkarmak
smoke s.t. out
bir şeyi meydana çıkarmak
smoke screen
(Askeri) SİS PERDESİ: Düşman veya dost tesis veya manevralarını maskelemeye yarayan sis bulutu
smoke screen
yapay sis
smoke screen
kamuflaj dumanı
smoke screen
esrar perdesi
smoke shell
(Askeri) sis mermisi
smoke shell
(Askeri) SİS MERMİSİ: Bak. "smoke projectile"
smoke signal
duman işareti
smoke something out
bir şeyi meydana çıkarmak
smoke stack
(İnşaat) baca fabrikası
smoke the peace pipe
barışmak
smoke the peace pipe
barış çubuğunu tüttürmek
smoke tree
bot. boyacısumağı, kotinus. smoking jacket erkeklerin evde giydiği rahat ve zarif ceket. smoking tobacco sigaralık/puroluk/pipoluk tütün
smoke tube
(İnşaat,Teknik) duman borusu
smoke tube boiler
duman borulu kazan
smoke weed
esrar içmek
enjoy a good smoke
ciğerleri bayram etmek
excellent smoke
içim nefaseti
expose to smoke
dumana maruz kalmak
expose to smoke
dumana maruz bırakmak
go up in smoke
havaya uçmak
like smoke
çabuk
like smoke
çabuk ve kolay
like smoke
süratle
put that in your pipe and smoke it!
(deyim) durum bu işine gelirse!
smoked
(Gıda) füme (et)
smoked
tütsülenmiş (et/balık)
smoked
(Gıda) dumanlanmış
smoked
sigara içmiş
smokeless
duman çıkarmayan
smokes
(Kimya) tütmek
smokes
duman
smoking
dumanlama
smoking
(Gıda) tütsüleme
smoking
sigara kullanımı
thick with smoke
duman altı
thick with smoke
dumanaltı
welding smoke
kaynak dumanı
arctic sea smoke
buhar dumanı
chain-smoke
sürekli sigara içmek
go up in smoke
duman olmak
go up in smoke
uçup gitmek
go up in smoke
suya düşmek
irritant smoke
tahriş edici duman
smoked
{f} sigara iç

Daha önce hiç sigara içmediğimi söylersem yalan olur. - I'd be lying if I said I had never smoked before.

Tom yasal olarak sigara içmek için yeterince büyüdüğünden beri sigara içmedi. - Tom hasn't smoked since he was old enough to legally smoke.

smoking
{f} sigara iç

Ne söylersen söyle sigara içmeyi sürdüreceğim. - I will keep on smoking no matter what you say.

Sigara içmeyi bırakmalısın. - You must give up smoking.

smoking
çilim çekme
smoking
çilim çeken
Put that in your pipe and smoke it!
İster inan, ister inanma!
big smoke
Londra kenti
big smoke
Büyük kent
column of smoke
duman sütunu
damage by smoke
duman hasarı
do you mind if i smoke?
Aklınızda i duman eğer mi?
environmental tobacco smoke
(Çevre) Pasif içicilik

Environmental tobacco smoke effects the health.

form smoke into smother
boğmak içine form duman
from smoke into smother
duman haline gelen boğmak
hang in the smoke
duman asılı
holy smoke
kutsal duman
inhaling smoke
duman teneffüs
london smoke
london duman
put that into your pipe and smoke it
koymak o sigara dumanı boru ve içine
second-hand smoke
(Sigara) pasif içicilik
secondhand smoke
Sigara içenin yanında bulunan kimsenin aldığı duman
smoking
sigara içerek

Tom sigara içerek karanlıkta oturuyordu. - Tom was sitting in the dark, smoking.

O, sigara içerek çocuklarını hasta ediyor. - By smoking cigarettes, he's making his children sick.

smoking
sigarayı
thick smoke
kalın duman
toilet smoke pressure
tuvalet duman basıncı
where there's smoke, there's fire
Eğer duman's nerede, orada yangın's
smoked
{s} tütsülenmiş

Tütsülenmiş istiridye sever misin? - Do you like smoked oysters?

Tütsülenmiş ringa balığına isli ringa balığı denir. - Smoked herring is called buckling.

smoked
sigara iç
smoked
{s} füme

Tom sarı hardallı kraker üzerinde füme sardalya yemeyi sever. - Tom likes to eat smoked sardines on crackers with yellow mustard.

smoked
{s} füme, tütsülenmiş (et/balık): smoked tongue füme dil. smoked salmon füme som, somon füme
smokeless
(sıfat) dumansız
smokeless
{s} dumansız

İspanyol askerleri dumansız barut kullanırdı. - The Spanish soldiers used smokeless gunpowder.

İngilizce - İngilizce
The visible vapor/vapour, gases, and fine particles given off by burning or smoldering material
A light grey colour/color tinted with blue

smoke colour:.

A fleeting illusion; something insubstantial, evanescent, unreal, transitory, or without result

The excitement behind the new candidate proved to be smoke.

A fastball
To inhale and exhale tobacco smoke regularly or habitually

Do you smoke?.

To inhale and exhale the smoke from a burning cigarette, cigar, pipe, etc

He's smoking his pipe.

Of the colour known as smoke
Something used to obscure or conceal; an obscuring condition; see also smoke and mirrors

The smoke of controversy.

To kill, especially with a gun

He got smoked by the mob.

A particulate of solid or liquid particles dispersed into the air on the battlefield to degrade enemy ground or for aerial observation. Smoke has many uses--screening smoke, signaling smoke, smoke curtain, smoke haze, and smoke deception. Thus it is an artificial aerosol
To preserve or prepare (food) for consumption by treating with smoke

You'll need to smoke the meat for several hours.

An instance of smoking a cigarette, cigar, etc.; the duration of this act

I lit a pipe and had a good long smoke, and went on watching.

To perform (e.g. music) energetically or skillfully. Almost always in present participle form

The horn section was really smokin' on that last tune.

(The Smoke) London
A cigarette

Can I bum a smoke off you? I need to go buy some smokes.

I have never smoked a cigarette in my life. - I've never smoked a cigarette in my life.

I've never smoked a cigarette in my life. - I have never smoked a cigarette in my life.

To give off smoke

My old truck was still smoking even after the repairs.

the act of smoking tobacco or other substances; "he went outside for a smoke"; "smoking stinks" something with no concrete substance; "his dreams all turned to smoke"; "it was just smoke and mirrors" an indication of some hidden activity; "with all that smoke there must be a fire somewhere" a cloud of fine particles suspended in a gas a hot vapor containing fine particles of carbon being produced by combustion; "the fire produced a tower of black smoke that could be seen for miles" inhale and exhale smoke from cigarettes, cigars, pipes; "We never smoked marijuana"; "Do you smoke?
{v} to emit smoke, trouble with or hang in smoke, burn, use tobacco, discover, ridicule
{n} an exhalation from burning bodies
(deyim) To murder someone with a gun

Chris keeps it up and he'll be smoked.

something with no concrete substance; "his dreams all turned to smoke"; "it was just smoke and mirrors"
Anything unsubstantial, as idle talk
To preserve or cook through continuous exposure to wood smoke for a long time
Foreign particles in the atmosphere resulting from a combustion process
emit a cloud of fine particles; "The chimney was fuming"
the act of smoking tobacco or other substances; "he went outside for a smoke"; "smoking stinks"
If something goes up in smoke, it is destroyed by fire. More than 900 years of British history went up in smoke in the Great Fire of Windsor
a cloud of fine particles suspended in a gas a hot vapor containing fine particles of carbon being produced by combustion; "the fire produced a tower of black smoke that could be seen for miles"
To ridicule to the face; to quiz
by smoke; as, to smoke or fumigate infected clothing; to smoke beef or hams for preservation
Smoke in various concentrations can cause significant problems for people with respiratory ailments It becomes a more universal hazard when visibilities are reduced to ¼ mile or less
Hence, to burn; to be kindled; to rage
The visible exhalation, vapor, or substance that escapes, or expelled, from a burning body, especially from burning vegetable matter, as wood, coal, peat, or the like
Gas borne particulate matter in a sufficient amount to be observable
To draw into the mouth the smoke of tobacco burning in a pipe or in the form of a cigar, cigarette, etc
Fire or other smoke that historically or currently impacts a property
Smoke consists of gas and small bits of solid material that are sent into the air when something burns. A cloud of black smoke blew over the city The air was thick with cigarette smoke
{f} give off smoke; give off a smokelike vapor; inhale and exhale tobacco smoke; preserve and flavor food by exposing it to wood smoke; darken glass using smoke; travel quickly (Slang)
A form of air pollution made up mostly of particulate matter Other components of smoke include gaseous air pollutants such as hydrocarbons, oxides of nitrogen, and carbon monoxide
Small particles produced by combustion that are suspended in the air A transition to haze may occur when the smoke particles have traveled great distance (25 to 100 miles or more), and when the larger particles have settled out The remaining particles become widely scattered through the atmosphere It is reported as "FU" in an observation and on the METAR
To subject to the operation of smoke, for the purpose of annoying or driving out; often with out; as, to smoke a woodchuck out of his burrow
Pot, reefer, tea, grass, etc
To apply smoke to; to hang in smoke; to disinfect, to cure, etc
A special kind of aerosol that results from a thermal process such as combustion or thermal decomposition; the aerosol may be of solid particles or of liquid droplets
Particles suspended in air after incomplete combustion of materials (Source: Carbon Dioxide Information Analysis Center, 1990)
a cloud of fine particles suspended in a gas
Dry particles and droplets generated by incomplete combustion of an organic material combined with and suspended in the gases from combustion
If someone says there's no smoke without fire or where there's smoke there's fire, they mean that there are rumours or signs that something is true so it must be at least partly true
to habitually use tobacco in this manner
a particulate of solid or liquid part of low-vapor pressure that settles out slowly under gravity; in general smoke particles range downward from about 5 micrometers in diameter to less than 01 micrometer in diameter; also means the suspension of small liquid or solid particles in air; the filling for smoke munitions such as bombs shells and grenades; to produce signaling or screening smoke with any munition; generally any artificial aerosol
Particles suspended in air after incomplete combustion
Smoke is caused by forest fires or other human-related environmental factors Visibility will be reduced
an emissions processing program that organizes emissions data in a way that it can be used as an input into Eulerian air quality models such as CAMx and CMAQ
To raise a dust or smoke by rapid motion
of smoking tobacco; as, to have a smoke
An instance of smoking a cigarette, cigar, etc
To inhale and puff out the smoke of, as tobacco; to burn or use in smoking; as, to smoke a pipe or a cigar
{i} visible vapor given off by burning material; something which resembles smoke; something insubstantial; act of smoking tobacco; cigar, cigarette (Slang); something which conceals or hides
(baseball) a pitch thrown with maximum velocity; "he swung late on the fastball"; "he showed batters nothing but smoke"
To deliberately inhale the smoke from for example a cigarette, cigar, or pipe
To smell out; to hunt out; to find out; to detect
That which resembles smoke; a vapor; a mist
To injure or kill something, especially with a gun
inhale and exhale smoke from cigarettes, cigars, pipes; "We never smoked marijuana"; "Do you smoke?
If something is smoking, smoke is coming from it. The chimney was smoking fiercely. a pile of smoking rubble
To expose fresh food to smoke from a wood fire for a prolonged period of time Traditionally used for preservation purposes, smoking is now a means of giving flavor to food Smoking tends to dry the food, kills bacteria, deepens color and gives food a smoky flavor The duration of smoking varies from 20 minutes to several days The most commonly used woods are beech, oak and chestnut to which aromatic essences are often added Small home smokers are now available
To detect, or rather to get a scent, of some plot or scheme The allusion is to the detection of robbers by the smoke seen to issue from their place of concealment No smoke without fire Every slander has some foundation The reverse (Atasözü), “No fire without smoke,” means no good without some drawback To end in smoke To come to no practical result The allusion is to kindling, which smokes, but will not light a fire To smoke the calumet (or pipe) of peace (See Calumet )
If fish or meat is smoked, it is hung over burning wood so that the smoke preserves it and gives it a special flavour. the grid where the fish were being smoked. smoked bacon. see also smoked, smoking
an indication of some hidden activity; "with all that smoke there must be a fire somewhere"
To suffer severely; to be punished
smoke alarm
A smoke detector
smoke alarms
plural form of smoke alarm
smoke and mirrors
A deceptive, fraudulent, or unconvincing explanation or description
smoke detector
A device that sounds an alarm when it detects smoke
smoke detectors
plural form of smoke detector
smoke dope
To engage in fanciful reverie or wishful thinking

The engineers are smoking dope if they think the company can build this new computer for $100.

smoke dope
To smoke an illicit, intoxicating drug, especially marijuana

After their evening classes, the boys in the fraternity house would drink beer and smoke dope.

smoke eater
A device or piece of equipment designed to remove smoke from the air
smoke eater
A firefighter
smoke eaters
plural form of smoke eater
smoke explosion
An explosion of flue gases accumulated inside a burning building
smoke explosions
plural form of smoke explosion
smoke jumper
a firefighter trained and equipped to parachute into the fire zone in remote areas
smoke jumpers
plural form of smoke jumper
smoke like a chimney
To smoke tobacco frequently
smoke out
to expose
smoke out
to drive out using smoke
smoke point
The temperature at which an oil or shortening begins to produce smoke. Oils with a high smoke point are suitable for frying in; attempting to fry in a low smoke point oil would be a fire hazard and result in offensive tastes and odors in addition to making the air unbreathable
smoke ring
A smoking trick where one blows or exhales rings of smoke

A smoke ring persists for a surprisingly long time, illustrating the slow rate at which viscosity dissipates the energy of a vortex.

smoke signal
A method of long-distance communication sometimes used in ancient and undeveloped societies, consisting of messages conveyed by means of columns or intermittent puffs of smoke

However, there are still signs of the careful study of sources—the smoke-signal which brought Caesar news of the Pompeian escape (279; Caes.3.65.2) and the second fortification inside the camp which Caesar attacked (288; Caes.3.66.4-5).

smoke signal
A type of flare or combustion device sometimes used as a distress signal

A Huskie helicopter was whirring over the Gulf of Tonkin in search of Cullen when Vietnamese 1st Lieut. Nguyen Van Phu, who ditched his flaming Skyraider near the spot where the U.S. pilot went down, fired a smoke signal to attract its attention.

smoke signal
An indirect message or indication, especially concerning a future event

By every kind of wigwag and smoke signal in the language of diplomacy, the Administration seemed to be trying last week to tell Chinese Communist Boss Mao Tse-tung that he had nothing to worry about from the U.S.

smoke signals
plural form of smoke signal
smoke test
By extension, such an initial test on some other (not necessarily electronic) system, such as a computer program, again, not to perform any exhaustive tests of functionality, but simply to make sure that the system can be activated without any unexpected fireworks
smoke test
A test for leaks involving blowing smoke into a tube or pipe
smoke test
To perform any of the above tests
smoke test
A test to make sure that theatrical smoke will not set off the smoke alarms in a building
smoke test
A preliminary test on a newly-constructed piece of electronic equipment, consisting simply of the application of electrical power, to make sure that no egregious wiring errors exist which would cause the circuitry to emit smoke, catch fire, explode, etc
smoke up
to become filled with smoke
smoke up
to cook by smoking
smoke up
to smoke all of one's supplies
smoke up
to smoke, and get the effects from, a drug, especially marijuana
smoke up
to fill with smoke
smoke wagon
A handgun, especially a revolver

Familiar epithets for the revolver were ''equalizer, shootin' iron . . . smoke wagon.

smoke wagons
plural form of smoke wagon
smoke-signal
Alternative spelling of smoke signal
smoke out
drive out with smoke; "smoke out the bees
smoke and mirrors
Smoke and mirrors is a metaphor for a deceptive, fraudulent or insubstantial explanation or description

Some would say “You could develop a web application at least ten times faster with Rails than you could with a typical Java framework...” Well, while impressive, this is nothing but smoke and mirrors.

smoke eater
Firefighter
smoke hood
A Smoke Hood is a protective device similar in concept to a gas mask
smoke-filled
containing smoke; "smoke-filled rooms
smoke a doobie
smoke a marijuana cigarette, smoke a joint (Slang)
smoke a pipe
smoke from a wooden device
smoke alarm
A smoke alarm or a smoke detector is a device fixed to the ceiling of a room which makes a loud noise if there is smoke in the air, to warn people. a piece of electronic equipment which warns you when there is smoke or fire in a building
smoke alarm
an alarm that is tripped off by fire or smoke
smoke ammunition
explosives that emit smoke (used for signaling and camouflage)
smoke ball
Same as Puffball
smoke ball
{i} puffball, any fungus with a spherical spore case; ball or case that contains a composition that sends forward thick smoke when it burns (Military)
smoke bomb
bomb which emits smoke in order to create a smoke screen or signal
smoke bomb
a bomb that gives off thick smoke when it explodes; used to make a smoke screen or to mark a position
smoke bomb
A smoke bomb is a bomb that produces clouds of smoke when it explodes. A bomb designed to give out thick smoke upon exploding, used especially to mark a target or to create a smoke screen. something that lets out clouds of smoke when it is thrown, used especially by police to control crowds
smoke bush
any of various shrubs of the genus Conospermum with panicles of mostly white woolly flowers
smoke detector
An alarm device that automatically detects the presence of smoke. Also called smoke alarm
smoke grenade
type of explosive which emits smoke when activated
smoke grenade
smoke bomb: a bomb that gives off thick smoke when it explodes; used to make a smoke screen or to mark a position
smoke hole
a vent (as in a roof) for smoke to escape
smoke inhalation
breathing of smoke into the lungs
smoke inhalation injury
injury caused by breathing in smoke
smoke like a chimney
chain smoke, smoke one cigarette after another, smoke a lot
smoke out
drive out with smoke; "smoke out the bees"
smoke out
If you smoke out someone who is hiding, you discover them and make them publicly known. The committee have tried dozens of different ways to smoke him out. technology to smoke out tax evaders
smoke out
force out from hiding by smoke
smoke rings
circles of smoke
smoke screen
thick fog that forms due to an explosion; misleading, diversion, deceptive screen
smoke screen
an action intended to conceal or confuse or obscure; "requesting new powers of surveillance is just a smokescreen to hide their failures"
smoke screen
(military) screen consisting of a cloud of smoke that obscures movements
smoke shell
special shell that emits smoke and is used for marking and camouflage
smoke signal
If someone such as a politician or businessman sends out smoke signals, they give an indication of their views and intentions. This indication is often not clear and needs to be worked out. The smoke signals from the central bank suggest further cuts are coming. a message sent out to people who are far away, using the smoke from a fire, used especially by Native Americans in past times
smoke signal
indication made from gas which is generally found in particles generated during a fire, signal made from smoke made in order to be located by others in a certain area
smoke tree
grayish-green shrub of desert regions of southwestern United States nd Mexico having sparse foliage and terminal spikes of bluish violet flowers; locally important as source of a light-colored honey of excellent flavor any of several shrubs or shrubby trees of the genus Cotinus
smoke tree
Either of two deciduous plants, Cotinus obovatus, a tree of the southern United States, or C. coggygria, a shrub of Eurasia, having plumelike clusters of small yellowish flowers
smoke-filled room
disapproval If you talk about a decision being made in a smoke-filled room, you mean that it is made by a small group of people in a private meeting, rather than in a more democratic or open way. long discussions in smoke-filled rooms. used to talk about a place where plans or decisions are made secretly by a small group of powerful people rather than in an open way - used especially in newspapers
smoke-free
free of smoke; "smoke-free offices and restaurants
smoke-free
smoke-free environment/zone etc a place where people are not allowed to smoke = non-smoking
Big Smoke
A nickname for the city of Toronto
blow smoke
To speak with a lack of credibility, sense, purpose, or truth; to speak nonsense

Are these statistics they cite verifiable, or are they just blowing smoke, trying to scare people?.

blow smoke up someone's ass
Alternative form of blow smoke
chain-smoke
To smoke by continuously lighting one from another

The two of them chain-smoked a dime bag's worth of marijuana.

chain-smoke
To smoke tobacco cigarettes frequently
chain-smoke
To smoke cigarettes by continuously lighting one from the glowing end of the previous one
deliberate smoke
Smoke operations which are planned with much detail for implementation over large areas or relatively long time periods
go up in smoke
To catch fire and burn
go up in smoke
To be completely ruined

When the bank refused the credit, all our plans went up in smoke.

holy smoke
An expression of surprise
no smoke without fire
Gossip or accusations are often substantiated by fact
put that in your pipe and smoke it
Used after stating something surprising or undesired, to emphasize its truth. Also used after refuting an argument. Sometimes an adjective is inserted before pipe

There's plenty of room for improvement in it, I don't deny; but it's my belief, Snap, if you was to try to do some of the improvement, you'd find you'd such a lot to do in your own self that you'd begin to doubt whether you was quite a proper judge about other folk's badness. Put that in your pipe, old boy, and smoke it. Good night, Snap; we'll be going now, sir, if it's convenient..

screening smoke
Smoke clouds used by the military for blinding, covering and deception
second-hand smoke
The smoke from cigarettes, especially in an enclosed environment, that any person including non-smokers could breathe in
secondhand smoke
Smoke from cigarettes as inhaled by people who are not smoking
secondhand-smoke
Attributive form of secondhand smoke

secondhand-smoke inhalation.

smoked
Simple past tense and past participle of smoke
smoking
Giving off smoke
smoking
Present participle of smoke
stick that in your pipe and smoke it
Alternative form of put that in your pipe and smoke it
throw smoke
To consistently pitch fastballs that are difficult to hit

He has been throwing smoke all game.

where there's smoke, there's fire
If there is telltale evidence of some event, the event is probably occurring
white smoke
The announcement to the outside world that a conclave has chosen a new Pope
smokeless
{a} having no smoke
big smoke
Any large town
blow smoke
(deyim) Say things that are not true in order to make yourself or something you are involved with seem better than it is

The team put on an unbelievable performance. I'm not just blowing smoke - they were great.

environmental tobacco smoke
Smoke that comes from the burning end of a cigarette and smoke that is exhaled by smokers. Also called ETS or second-hand smoke. Inhaling ETS is called involuntary or passive smoking
holy smoke
(deyim) Used to express surprise. What a sight! Holy cow! Wow!

Holy smoke, he was weird! He had purple hair!.

main stream smoke
Smoke that is drawn through the cigarillo upon puffing
secondhand smoke
Tobacco smoke that is exhaled by smokers or is given off by burning tobacco and is inhaled by persons nearby
side stream smoke
Side stream smoke is smoke coming from the end of a smoldering cigarette. The chemical constituents of sidestream smoke are different from those of directly inhaled ("mainstream") smoke
sidestream smoke
Sidestream smoke is smoke coming from the end of a smoldering cigarette. The chemical constituents of sidestream smoke are different from those of directly inhaled ("mainstream") smoke
smoked
Of food, preserved by treatment with smoke
smoked
{s} preserved and flavored by exposure to wood smoke (of food)
smoked
(used especially of meats and fish) dried and cured in wood smoke
smoked
Smoked glass has been made darker by being treated with smoke. a white van with smoked glass windows. see also smoke. smoked salmon/bacon/sausage etc fish, meat etc that has been left in smoke to give it a special taste
smoked
past tense of the verb smoke
smokeless
without smoke, especially if this is an exception to the standard
smokeless
Making or having no smoke
smokeless
Smokeless fuel burns without producing smoke
smokeless
emitting or containing little or no smoke; "smokeless factory stacks"; "smokeless fuel"; "a smokeless environment
smokeless
{s} emitting little or no smoke
smokes
third-person singular of smoke
smokes
plural of smoke
smoking
emitting smoke in great volume; "a smoking fireplace
smoking
emitting smoke in great volume; "a smoking fireplace"
smoking
The action of the verb to smoke
smoking
The inhalation of tobacco, or use substances
smoking
from Smoke
smoking
{i} type of jacket
smoking
{i} emission of smoke or smoke like vapor; inhalation and exhalation of tobacco smoke
smoking
A smoking area is intended for people who want to smoke. the decision to scrap smoking compartments on Kent trains. see also smoke, passive smoking. the activity of breathing in tobacco smoke from a cigarette, pipe etc stop/quit/give up smoking. Breathing the fumes of burning plant material, especially tobacco, from a cigarette, cigar, or pipe. Despite social and medical arguments against tobacco use, the habit has spread worldwide. Nicotine and related alkaloids furnish the psychoactive effects and, along with tar (a residue containing resins and other by-products), the negative health effects. Those effects include lung cancer, oral and throat cancers, heart disease, stroke, emphysema, chronic bronchitis, and macular degeneration. Smoking also increases the effects of other risk factors (see asbestosis). Passive smoking (breathing the smoke from others' cigarettes) increases nonsmokers' risk of lung cancer and the risk of sudden infant death syndrome. Self-help and doctor-run programs, along with nicotine patches and gums that provide diminishing doses of nicotine, are among the aids available to help those who wish to quit smoking. Antismoking campaigns have greatly reduced smoking in the U.S. even as it rises in many other countries
smoking
Sexually attractive, usually referring to a woman
smoking
the act of smoking tobacco or other substances; "he went outside for a smoke"; "smoking stinks"
smoking
That which smokes or smoke, in the sense of giving off smoke
smoking
{s} pertaining to smoking; designated for smokers (i.e. section of a restaurant); emitting smoke; addicted to the smoking of tobacco
smoking
Smoking is the act or habit of smoking cigarettes, cigars, or a pipe. Smoking is now banned in many places of work. a no-smoking area
smoking
a hot vapor containing fine particles of carbon being produced by combustion; "the fire produced a tower of black smoke that could be seen for miles"
smokings
plural of smoking
smoke