tüttürmek

listen to the pronunciation of tüttürmek
Türkçe - İngilizce
smoke
to smoke (a cigarette, pipe, etc.)
to smoke (cigarette, pipe, etc.)
puff
give out smoke
to make (something) smoke, make (something) give off smoke
to cause (smoke) to rise
pipe
puff on
tüt
{f} smoke

At long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to bury the hatchet and smoke the peace pipe. - Nihayet, iki Kızılderili kabilenin şefleri savaş baltalarını gömmeye karar verdiler ve barış çubuğu tüttürdüler.

Tobacco smoke is productive of cancer. - Tütün dumanı kanser yapıcıdır.

tüttürme
smoke
tüt
{f} fume
baca gibi sigara tüttürmek
smoke like a chimney
baca gibi tüttürmek
(deyim) smoke like a chimney
barış çubuğunu tüttürmek
smoke the peace pipe
tüt
tutu

The ballerinas wore tights, tutus and ballet slippers. - Balerinler tayt, tütü etek ve bale ayakkabısı giyiyorlardı.

çubukunu tüttürmek/tellendirmek
1. to smoke one's pipe. 2. to take it easy
Türkçe - Türkçe
Tütmesini, duman çıkarmasını sağlamak, duman çıkarmak
İçmek
tüttürme
Tüttürmek işi
tüttürmek