slimy

listen to the pronunciation of slimy
Englisch - Türkisch
{s} balçıklı
{s} çamurlu
yavşak
alçak
sümük gibi
yaltak
sümükle kaplı
sümük bulaşmış
{s} sümüksü

Kayanın üzerinde yeşil ve sümüksü bir şey vardı. - Something green and slimy was on the rock.

Deniz kestanesi sümüksü dokuya sahiptir. - Sea urchin has a slimy texture.

aşırı nazik
yapış yapış
kibar
yapışkan

Tom sümüklü yapışkan maddeyle kaplı. - Tom is covered in slimy goo.

yapmacık
{s} sümüklü

Tom sümüklü yapışkan maddeyle kaplı. - Tom is covered in slimy goo.

{s} pis
{s} yaltakçı
{s} iğrenç
{s} çamur gibi
kayganlık
sliminess yapışkanlık
tiksindirici/çamurlu
nemli bir maddeyle kaplanmış
{s} iki yüzlü
slimy salamander
akcigersiz semender
slimy salamander
akciğersiz semender
make slimy
çamurlu hale getir
sliminess
yaltaklanma
slimily
sümüğü akarak
slimily
salya sümük
slimily
yaltaklanarak
slimily
pis/çamurlu şekilde
sliminess
{i} kayganlık
sliminess
{i} sümüksülük
sliminess
sümüklülük
sliminess
yapışkanlık
uliginous
(Tıp) Çamur gibi
Englisch - Englisch
Of or pertaining to, resembling, of the nature of, covered or daubed with, yielding, abounding in slime; viscous; glutinous

Upon the slimy sea. —Coleridge.

friendly in a false, calculating way; underhanded; sneaky
{a} viscous, glutinous, ropy, clammy, soft
Of or pertaining to slime; resembling slime; of the nature of slime; viscous; glutinous; also, covered or daubed with slime; yielding, or abounding in, slime
{s} covered with slime; resembling slime, liquid and slippery like slime, viscous; vile, offensive, disgusting, repulsive
covered with or resembling slime; "a slimy substance covered the rocks"
Slimy substances are thick, wet, and unpleasant. Slimy objects are covered in a slimy substance. His feet slipped in the slimy mud
disapproval If you describe someone as slimy, you dislike them because they are friendly and pleasant in an insincere way. I've worked hard for what I have and I don't want it taken away by some slimy business partner. = oily
uliginous
sliminess
{n} viscosity, a glutinous state or matter
slimier
comparative of slimy
slimiest
superlative of slimy
slimily
In a slimy manner
sliminess
The quality or state of being slimy
sliminess
The property of being slimy
sliminess
the quality of being disgusting to the senses or emotions
sliminess
{i} quality of being wet and slippery
sliminess
a property resembling or being covered with slime
slimy
Favoriten