yaltakçı

listen to the pronunciation of yaltakçı
Türkçe - İngilizce
creep

Get away from me, you creep! - Benden uzak dur, seni yaltakçı!

You probably think I'm a creep. - Muhtemelen bir yaltakçı olduğumu düşünüyorsun.

(someone) who toadies, fawns, or lickspittles
smarmy
bootlicker
cringing
oily
slime
obsequious

He is obsequious to the higher ups and arrogant towards his underlings. - O üstlerine karşı yaltakçı ve astlarına karşı kibirlidir.

Obsequious people make me feel uncomfortable. - Yaltakçı insanlar beni rahatsız hissettiriyor.

groveler
greaser
wheedling
groveller [Brit.]
adulatory
lickspittle
servile
crawler
creeper
unctuous, slimy; toady, soft-soaper
unctuous
oleaginous
stooge
{s} slimy
adulator
{i} groveller
Türkçe - Türkçe
Yaltaklanma huyu olan, mütebasbıs
Yaltaklanma huyu olan, yaltak, mütebasbıs
dalkavuk
yaltakçı