eko-sistem

listen to the pronunciation of eko-sistem
Türkçe - İngilizce
ecosystem
ekosistem
ecological system
ekosistem
ecosystem

Pollution is bringing devastating consequences for the regional ecosystem. - Kirliliğin bölgenin ekosistemine yıkıcı sonuçları oluyor.

The construction of the dam created an artificial lake that destroyed a whole ecosystem. - Baraj inşaatı tüm ekosistemi tahrip eden yapay bir göl yarattı.

eko sistem
eco system
Türkçe - Türkçe

eko-sistem teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

ekosistem
Bir çevredeki canlı ve cansızların tümü
ekosistem
Belli bir birim alan içinde yaşayan tüm canlıları, fiziksel çevreleri ile karşılıklı ilişkiyi içeren kavram
eko-sistem