sinsi sinsi

listen to the pronunciation of sinsi sinsi
Türkçe - İngilizce
furtively
in a furtive manner; "the soldiers were furtively crawling through the night
in a furtive manner; "the soldiers were furtively crawling through the night"
In a furtive manner
secretly, stealthily; slyly, shiftily
Stealthily by theft
sinsi
sneaky

Do people ever accuse you of being sneaky? - İnsanlar seni hiç sinsi olmakla suçlar mı?

Tom is quite sneaky, isn't he? - Tom oldukça sinsi, değil mi?

sinsi
insidious

That's a very insidious disease. You don't notice it until it's too late. - Bu çok sinsi bir hastalık. Çok geç olana kadar onu fark etmezsiniz.

What an insidious assumption. - Ne kadar sinsi bir varsayım.

sinsi
sly

She looked at me with a sly smile on her face. - O, yüzünde sinsi bir gülümsemeyle bana baktı.

The innkeeper grinned slyly. - Hancı sinsice sırıttı.

sinsi sinsi dolaşmak
be on the prowl
sinsi
devious
sinsi
(Askeri) black
sinsi
hole-and-corner
sinsi
mischievous
sinsi pazarlama
(Ticaret) ambush marketing
sinsi
cattish
sinsi
underarm
sinsi
underhand
sinsi
insidious (disease)
sinsi
sneaking

Tom was caught sneaking out of the room. - Tom odadan sinsice çıkarken yakalandı.

sinsi
sly, stealthy, sneaky; (hastalık) insidious
sinsi
sly, adroit at deception, subtle in deceit
sinsi
snaky
sinsi
furtive

The spy was very furtive as he stole the keys from the guard. - Ajan bekçiden anahtarları çalarken çok sinsiydi.

sinsi
catty
sinsi
hole and corner
sinsi
slinky
sinsi
gloating
sinsi (hareket)
slinky
sinsi adam
hangdog
sinsi bir şekilde
backhandedly
sinsi erkek
(Denizbilim) sneaky male
sinsi erkek
(Denizbilim) sneak spawner
sinsi görünüşlü
hangdog look
sinsi herif
sly dog
sinsi kimse
insidious person
sinsi kimse
skulker
sinsi kimse
weasel
sinsi propaganda
(Askeri) covert propaganda
sinsi propaganda
(Askeri) black propaganda
sinsi taarruz
(Askeri) sneak attack
sinsi tip
hangdog
sinsi tip
sneak
sinsi ve hilekâr
machiavellian
Türkçe - Türkçe

sinsi sinsi teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

sinsi
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan
sinsi
Gizlice başlayan, yavaş gelişen ve ağır sonuçlar doğurabilen (hastalık vb.): "Birtakım aslı faslı olmayan ağrılar yaratan sıtma mikrobu gibi sinsi bir yorgunluk vardı."- S. F. Abasıyanık
sinsi
Gizlilik ve kurnazlık belirten
sinsi
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan: "Bu kadın ne kadar inatçı, sinsi bir kadın!"- M. Ş. Esendal
sinsi
Gizlilik ve kurnazlık belirten: "Beklenilmeyen, sessiz, sinsi bir giriş."- R. H. Karay
sinsi
Gizlice başlayan, yavaş gelişen ve ağır sonuçlar doğurabilen (hastalık vb.)
sinsi sinsi